Afsluiting Brug over de Noord vanwege hitte

In de nacht van dinsdag 11 augustus op woensdag 12 augustus 2020 is de Brug over de Noord in de N915 in beide richtingen afgesloten voor werkzaamheden vanwege de hitte. Rijkswaterstaat kort het beweegbare deel van de brug bij het fietspad met een centimeter in zodat deze bij uitzetting door de warmte niet klem komt te zitten. Dit wordt gedaan als aanvullende maatregel naast het koelen van de brug om schade aan de brug te voorkomen. Op 7 augustus heeft Rijkswaterstaat met een soortgelijke actie, het inkorten van de klep van de Merwedebrug met goed gevold afgerond.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Brug over de Noord beginnen na middernacht op 12 augustus om 0.30 uur. Om 06.00 uur op 12 augustus gaat de brug weer open voor verkeer. Hulpdiensten kunnen via de Noordtunnel. De scheepvaart is op de hoogte via BAS bericht. 

Rijkswaterstaat heft van 03.00 tot 03.15 de stremming aan beide kanten op om het verkeer de mogelijk te geven de brug te passeren.

Omleidingsroutes

• Het gewone gemotoriseerd verkeer gaat via de Noordtunnel (tot 5 minuten extra reistijd)

• Het langzame gemotoriseerd verkeer gaat via Dordrecht / N3 bruggen / Papendrecht (tot 30 minuten extra reistijd)

• Het ADR verkeer west -> Oost gaat via de A16 – A20 – A12  en dan verder in de gewenste richting (tot 30 minuten extra reistijd)

• Het ADR verkeer oost -> west gaat via de A27 – A59 – A16 en dan verder in de gewenste richting (tot 30 minuten extra reistijd)

Preventief koelen

Sinds 6 augustus koelt Rijkwaterstaat 5 stalen bruggen in Zuid-Holland preventief.

“Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Als dit te veel gebeurt kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan. Om dit te voorkomen koelen we bij voortdurende hoge buitentemperaturen de bruggen. Hiervoor brengen we met pompen en slangen water op de bruggen. Hiermee willen we hinder voor (vaar)weggebruiker en schade aan de bruggen voorkomen. Bij de Brug over de Noord en de Merwedebrug zetten we ook een blusboot in.”

Rijkswaterstaat monitort alle bruggen gedurende de hitteperiode. Als het nodig is worden er aanvullende maatregelen genomen, zoals deze korte afsluiting van de Brug over de Noord.