Afvalbeleid in Barendrecht al aangepast

In de BAR-gemeente Barendrecht is inmiddels het betalen per kiepbeweging van het restafval voor dit jaar al afgeschaft.

In de raadsvergadering van 5 juli stemde een meerderheid voor het voorstel om het variabele tarief af te schaffen. Hierdoor zullen de bewoners in Barendrecht voor dit jaar al niet eens meer de rekening krijgen gepresenteerd, mochten ze meer afval dan gemiddeld hebben aangeboden.

De grootste partij in Barendrecht, de EVB, had al in haar partijprogramma opgenomen, dat dit een grote wens was, want ze waren het niet eens met het beleid van het vorige college. Hiermee blijft alleen het vaste tarief in rekening gebracht worden en komt het variabele deel nu met terugwerkende kracht te vervallen. Als gevolg hiervan ontvangt de gemeente weliswaar € 1.200.000,- minder als dekking voor de kosten van de verwerking van afval.

Het college van B&W gaat nu onderzoeken wat wel goed werkt aan het huidige systeem en wat niet, zodat op basis daarvan keuzes gemaakt zullen worden.

In Ridderkerk zijn eventuele plannen nog niet geconcretiseerd, zodat deze al in de nieuwe gemeenteraadsvergadering zijn besproken of op de agenda staan, maar meerdere partijen hebben tijdens de verkiezingen aangeven dit onderwerp hoog op de prioriteitenlijst te hebben staan.