Regionaal

Albert Schweitzer ziekenhuis rookvrij per oktober

Het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt helemaal rookvrij per 18 oktober dit jaar, in de maand die landelijk ook wel bekendstaat als ‘Stoptober’ (Rookstopmaand). Projectleider ‘Rookvrij Ziekenhuis’ Carine Wöstmann legt uit: “We gaan al onze locaties inclusief de buitenterreinen volledig rookvrij maken. Dat betekent dat rondom de gebouwen de abri’s, rooktegels, asbakken enzovoort verdwijnen. Er wordt duidelijk gemarkeerd waar de rookvrije zone begint en eindigt.”

Aan groepjes rokers voor de deur, of het meteen opsteken van een sigaret na het verlaten van de draaideur, komt bij alle gebouwen een einde, meldt Wöstmann. “Net als aan het roken bij de zij- en achteringangen, balkons, bijgebouwen en de strook voor de Spoedeisende Hulp op locatie Dordwijk.” Zij heeft inmiddels alle betrokken partijen benaderd voor afstemming en de benodigde acties in kaart gebracht. Met name op de locatie Dordwijk maken ook veel externe partijen en huurders gebruik van de ziekenhuisgebouwen.

“Het is duidelijk dat de tijd er rijp voor is, want ik kom intern en extern eigenlijk overal begrip tegen voor onze keuze”, zegt Wöstmann. “Al wordt het voor individuele rokers natuurlijk wel een uitdaging. Onze medewerkers gaan we daarbij helpen. Samen met Onno Graafland, kinderarts en ambassadeur van de ‘Rookvrije Generatie’, ben ik in overleg met een organisatie die medewerkers, maar ook patiënten, kan coachen bij het stoppen met roken.” Met een grotere groep medisch specialisten wordt bekeken wat een en ander gaat betekenen voor opgenomen patiënten, want ook voor hen gaat er veel veranderen. Hoe de handhaving gaat plaatsvinden, is nog onderwerp van onderzoek en overleg.

Wöstmann: “De gemeente Dordrecht en de exploitant van de Sportboulevard in het Gezondheidspark staan positief tegenover het rookverbod. De gemeente heeft waar mogelijk haar medewerking toegezegd en die hebben we hard nodig omdat bij locatie Dordwijk ons terrein direct aan gemeentegrond en gemeentelijke voorzieningen grenst. De exploitant van de Sportboulevard heeft laten weten dat ze, eventueel op een later moment, graag zou willen aansluiten bij ons beleid.” De operatie wordt vanzelfsprekend ondersteund met veel communicatie in- en extern. Het beleid wordt op alle ziekenhuislocaties hetzelfde, dus ook in Zwijndrecht en Sliedrecht.

Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur, is opgetogen dat het relatief gemakkelijk blijkt om steun te krijgen. “Je merkt dat de tijd er rijp voor is. Roken in de zorg kan eigenlijk niet meer, het is zó overduidelijk hoe schadelijk het is. Sinds ik in mijn nieuwjaarsspeech hardop de wens heb uitgesproken om een rookvrij ziekenhuis te worden, heb ik veel bijval gekregen. Ook in de media zie ik volop voorbeelden van collega-ziekenhuizen en andere organisaties die afscheid nemen van het roken, of van de verkoop van rookwaren. Ik hoop dat we straks de steun gaan ervaren van ons eigen personeel en patiënten. En ik hoop dat rokers steun gaan ervaren om te stoppen met roken. In en rond het ziekenhuis zorgen we in elk geval dat niemand er alleen voor komt te staan.”