Regionaal

Algeheel vuurwerkverbod leidt tot halvering aantal opnames in brandwondencentra

Het aantal patiënten dat met ernstige brandwonden door vuurwerk is opgenomen in een van de drie brandwondencentra is afgelopen jaarwisseling bijna gehalveerd; van achttien (2019) naar tien (2020). Rob Baardse, directeur Nederlandse Brandwonden Stichting: “Wij pleiten voor een voortzetting van een algeheel vuurwerkverbod. Dit jaar heeft laten zien dat het aantal vuurwerkslachtoffers met ernstige brandwonden door het verbod enorm is afgenomen.”

Ook Kees van der Vlies, traumachirurg Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis, bevestigt dat het vuurwerkverbod dit jaar een duidelijke afname in het aantal ernstige patiënten laat zien: “De doelstelling van het verbod was om minder mensen in het ziekenhuis te krijgen tijdens de jaarwisseling om de zorg te ontlasten, het is goed om te zien dat dit ook daadwerkelijk gelukt is.’’ Baardse vult hierbij aan dat je wel een alternatief moet bieden, “laat vuurwerk op een veilige en via een vergunningstelsel georganiseerde wijze afsteken door vuurwerkverenigingen waarbij door de pyrotechnische branche getrainde burgers zich kunnen aansluiten.’’

Ernstig letsel

De tien opgenomen patiënten, waarvan acht mannelijk, hebben dusdanig ernstig letsel door het vuurwerkongeval opgelopen dat een opname in een brandwondencentrum noodzakelijk was. De opgenomen patiënten zijn veelal jong; zeven onder de achttien jaar oud. De meeste brandwonden zijn in het gezicht of op de handen en veroorzaakt door cobra’s, nitraten, vuurpijlen en vuurtollen. Prof. Paul van Zuijlen, plastisch chirurg Brandwondencentrum Beverwijk: “De gevolgen van het ongeval zijn vaak groot, elk jaar hebben we meerdere zeer ernstige letsels, zoals handamputaties, vaak bij nog bij jonge kinderen. Dit jaar was dat er bij ons nog ‘maar’ één. Het is triest dat een klein onbesuisd moment in iemands jeugd diegene voor de rest van zijn leven kan verminken. Als volwassen maatschappij moeten we dat proberen te stoppen.’’ Naast deze tien opnames, hebben ook tien patiënten zich rondom de jaarwisseling op de polikliniek gemeld met vuurwerkletsel en is er meerdere keren telefonisch deskundig advies ingewonnen bij een brandwondenarts of verpleegkundige.

Naast vuurwerk zorgen het schieten van carbid, het gebruik van brandbare vloeistoffen in gourmetstellen en sfeerhaarden en hete vloeistoffen zoals hete thee of kokend water voor een grote toename van brandwondenslachtoffers rond de feestdagen. Van Zuijlen: “Omdat de routine tijdens de feestdagen anders is, is de kans op een brandwondenongeval vergroot.”

Categorie 1 vuurwerk

Ook categorie 1 vuurwerk (ook wel kindervuurwerk of schertsvuurwerk genoemd) zorgt voor, veelal ernstig, letsel. Tientallen patiënten zijn in december en begin januari binnengekomen met brandwonden door onder andere sterretjes en grondbloemen. Van der Vlies: “Ouders zien categorie 1 vuurwerk vaak als onschuldig vuurwerk en zijn zich niet bewust van de gevaren. Helaas zien we elk jaar jonge kinderen binnenkomen met ernstige brandwonden doordat dit vuurwerk in de kraag van de jas of in de schoen is beland.’’

Bron: Maasstad Ziekenhuis