Regionaal

Betere bereikbaarheid voor regio Rotterdam

In de regio Rotterdam wordt het steeds drukker op de weg en in het OV. Landelijke en regionale overheden onderzoeken samen* hoe die problemen aan te pakken. Het is bekendgemaakt welke oplossingen verder onderzocht worden. De mogelijke oplossingen moeten niet alleen een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid, maar ook aan de leefkwaliteit, het mogelijk maken van bouwen van woningen en het vergroten van kansen voor mensen door een kortere reistijd naar werk en onderwijsinstellingen.

De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is een traject waarin wij onderzoek doen naar een aantal maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de Algeracorridor zijn ook de gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard opdrachtgevers. De oplossingen die wij verder onderzoeken staan beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO) die vandaag is gepubliceerd.

Kansrijke oplossingen

Uit de onderzoeken is een aantal mogelijke oplossingen voor de regio gekomen. Het gaat om drie brug- en twee tunnellocaties die mogelijk zijn voor een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord. We kijken naar oplossingen om de files op de A16 te bestrijden, de Algeracorridor beter bereikbaar te maken én het openbaar vervoer in Rotterdam te verbeteren.

Een nieuwe brug of tunnel met OV tussen Kralingen en Feijenoord

Uit de onderzoeken naar een oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord blijkt dat drie plekken voor een brug en twee plekken voor een tunnel een goede oplossing bieden. Bij het vervolgonderzoek kijken we naar combinaties van fietsen, lopen, OV en auto. Ook onderzoeken we een ondergrondse metrovariant. Voor het autoverkeer over een brug of door een tunnel is al gekeken naar het aantal rijstroken. De optie met één rijstrook per richting wordt verder onderzocht.

Om de bereikbaarheid in het OV verder te verbeteren, onderzoeken we een snelle en comfortabele busverbinding van Zuidplein via de Maastunnel naar Rotterdam Centraal. Voor het treinstation Stadionpark kijken we naar bediening met Sprinters (6 sprinters per uur per richting) en de mogelijkheid om het station in de toekomst door te ontwikkelen voor bediening met CitySprinters (12 treinen per uur per richting). Tenslotte richt het onderzoek zich op de nieuwe OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein; moet dit een tram- of metroverbinding worden?

Oplossingen voor files op de A16

De A16 Van Brienenoordcorridor is een belangrijke verkeersader voor de regio Rotterdam. Het onderzoek richt zich op maatregelen om de doorstroming van verkeer op de A16 Van Brienenoordcorridor te verbeteren. Wij studeren verder op een aantal mogelijkheden, zoals een andere indeling van de rijstroken en het beperkt toevoegen van capaciteit. Maatregelen waarbij we actief verkeer van de A16 naar de nieuwe oeververbinding leiden onderzoeken we niet verder.

Bereikbaarheid op de Algeracorridor verbeteren

Voor de verbetering van de bereikbaarheid op de Algeracorridor kijken we naar mogelijke aanpassingen aan de weg en het stimuleren van ander reisgedrag, zoals met het OV en de fiets. In de volgende fase onderzoeken we of de capaciteit op de Algerabrug moet worden uitgebreid.

Richting Voorkeursbeslissing

Het onderzoek naar de overgebleven kansrijke oplossingen gaat nu verder om in 2022 de beste oplossing(en) te kiezen voor een bereikbare regio via de weg en het OV. Hiervoor onderzoeken we oplossingen in nog meer detail, bijvoorbeeld met milieuonderzoek en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Net als in de afgelopen periode hebben omwonenden, bedrijven en instellingen ook in deze fase een belangrijke rol. Het participatietraject maakt het voor hen mogelijk om mee te doen en mee te denken. Het resultaat van de volgende fase is een voorkeursalternatief. Dit wordt formeel vastgelegd in de Voorkeursbeslissing.

Op de NKO kun je geen zienswijzen indienen. Op de Voorkeursbeslissing aan het eind van de verkenning kan dat wel.

  • De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is een traject waarin wij onderzoek doen naar een aantal maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en Ministerie van Infrastructuur en Water. Voor de Algeracorridor zijn ook de gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard opdrachtgevers.