Regionaal

Coalitie presenteert: Elke dag beter. Zuid-Holland.

De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA zet zich de komende 4 jaar in om Zuid-Holland iedere dag beter te maken. Samen met partners en inwoners gaan ze voor een optimale bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. Voor alle nieuwe plannen wil de coalitie €160 miljoen extra uittrekken.

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland met veel bedrijvigheid. De nieuwe coalitie gaat de komende 4 jaar werken aan een goede balans tussen leefomgeving en economie.

Versnelling woningbouw

Het aantal inwoners blijft groeien. De nieuwe coalitie stimuleert het sneller bouwen van betaalbare en energieneutrale woningen. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Per regio worden hierover afspraken gemaakt. Inwoners moeten kunnen kiezen op welke manier ze reizen per auto, fiets of openbaar vervoer.

Samen met partners zet de coalitie in op meer mogelijkheden voor recreatie, betere fietspaden en wandelpaden. Zuid-Hollanders krijgen meer ruimte voor ontspanning, zoals het bezoeken van erfgoed. De coalitie gaat onderzoeken hoe bijvoorbeeld landgoederen en trekvaarten een rol kunnen spelen bij het verbinden van steden, dorpen en landschappen.

Op zoek naar schone energie

Wie de komende 4 jaar op een innovatieve manier aan de slag gaat voor een beter klimaat heeft de provincie aan haar zijde. De coalitie schuwt het experiment niet en biedt ruimte aan maatwerk om iedereen schone energie te geven. Gedacht wordt aan aardwarmte, restwarmte en waterstof. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn zodat iedereen mee kan doen.

De arbeidsmarkt verandert. De provincie wil samen met bedrijven en scholen meer innovatieve banen scheppen. Ook koestert Zuid-Holland haar landbouw. De coalitie gaat samen met agrariërs op zoek naar oplossingen voor een toekomstbestendige landbouwsector.

Waarde toevoegen

De coalitie wil samen de identiteit van Zuid-Holland vorm geven: veelzijdig, inclusief en vernieuwend met een duidelijke koers. Inwoners, mede-overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om met de coalitie de handen uit de mouwen te steken. Zo wordt Zuid-Holland elke dag beter.

Bron: Provincie Zuid-Holland