Commissaris Jaap Smit wil einde aan wantoestanden vuurwerk

“Het wordt echt tijd om ‘in het meervoud’ te gaan denken. Zodat het meer gaat om ons als collectief, dan om mij als individu.” Dat zegt Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland in zijn nieuwjaarstoespraak. “Als het goed gaat met ons, dan gaat het ook goed met mij.” De commissaris kijkt uit naar de activiteiten die in 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid worden georganiseerd, met Zuid-Holland als gastprovincie bij de start van de nationale viering op 5 mei. Het jaarlijkse vuurwerk rond oud en nieuw is volgens Jaap Smit zo ver uit de hand gelopen ‘dat de maat vol is’.

Collectief

In zijn eerste nieuwjaarstoespraak in zijn tweede termijn als commissaris gaat Jaap Smit in op een aantal thema’s die veel van bestuurders en samenleving vragen, zoals klimaatverandering, migratie en de manier waarop overheid en burgers met elkaar omgaan. In een grenzeloze wereld, waar ‘oud denken’ niet meer werkt en nieuwe antwoorden moeten worden gezocht, lopen we tegen grenzen aan, aldus de commissaris. “Dat gaat gepaard met een heftigheid waarbij opvattingen en denkrichtingen haast trekken krijgen van nieuwe religies, – en dat in een ver geseculariseerd land als het onze.” Hij pleit daarom voor ‘oog en oor’ voor elkaar en voor het collectief. Daarover zegt hij: “Het lastige van het denken in het meervoud is dat individuele belangen onderdeel worden van het algemeen belang. Dat begint met het luisteren naar elkaar en je wezenlijk verdiepen in de zorgen en vragen van de ander. Juist nu in deze spannende tijd, waarin wij als samenleving met grote vraagstukken worden geconfronteerd en waarin fundamentele keuzes moeten worden gemaakt.”

75 jaar vrijheid

“Dit jaar vieren wij uitbundig onze vrijheid en de vrede die wij in de afgelopen 75 jaar hebben mogen ervaren. Die zijn niet vanzelfsprekend en zijn kwetsbaar,” aldus commissaris Smit, “75 jaar geleden vonden mensen elkaar toen het land opnieuw opgebouwd moest worden. Met als motto: laten we ervoor zorgen dat het met ons goed gaat, want dan gaat het ook goed met mij.” Hij kijkt uit naar de activiteiten die in 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid worden georganiseerd en de nationale start van de viering van de bevrijding op 5 mei 2020, in Zuid-Holland. Smit reikte een cheque uit van in totaal meer dan € 600.000,- aan 25 partijen in Zuid-Holland die activiteiten in dit kader organiseren.

Overhandiging cheque van 6 ton door cdK Jaap Smit voor 75 jaar vrijheid.


Vuurwerk

“Het is heel simpel: als mensen geen maat weten te houden, dan is op een gegeven moment de maat vol!” Dat zegt Jaap Smit in zijn nieuwjaarstoespraak over het uit hand lopen van het ‘vuurwerkfestijn’ rond oud en nieuw. Hij spreekt een blijk van hulde uit aan de vele hulpverleners, de politie, bestuurders en anderen die ‘op deze hete avond’ hun hoofd koel hebben gehouden. “Ik roep ons allen op hun hartenkreten over vuurwerk serieus te nemen!” Wat de commissaris betreft is 2020 het jaar van een ferm besluit op nationaal niveau, om ‘dit soort wantoestanden te voorkomen’.

Burgemeester Anny Attema van Ridderkerk is net als Rotterdam ook voorstander van een vuurwerkverbod. ,,Maar Den Haag moet in actie komen’’, verwijst ze naar het kabinet en de Tweede Kamer. ,,Rotterdam geeft daarvoor een belangrijk signaal af. Het moet landelijk worden geregeld, juist om uitwassen zoals vuurwerktoerisme naar buurgemeenten te voorkomen.’’