Dagelijks bestuur door met drie heemraden 

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft in een extra vergadering besloten het aantal heemraden van het college van dijkgraaf en heemraden voor de resterende bestuursperiode vast te stellen op drie. 

De vacature voor heemraad die was ontstaan met het vertrek van Harry Wagemakers wordt niet ingevuld. De portefeuille van Wagemakers werd eerder deze week al voorlopig verdeeld onder de resterende collegeleden. Deze verdeling blijft nu definitief gehandhaafd voor de rest van de bestuursperiode tot aan de verkiezingen in 2023.