Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta weer compleet

Tijdens zijn Besluitvormende Vergadering heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta gisteren heemraden Joke Geldhof en Dorenda Gerts formeel beëdigd. Daarmee is het dagelijks bestuur van het waterschap nu officieel weer compleet.

Beëdigd

Joke Geldhof en Dorenda Gerts werden op respectievelijk 25 oktober en 1 november door de Verenigde Vergadering benoemd tot heemraad. Omdat geen van beiden lid zijn van het algemeen bestuur van het waterschap, moest voor hun benoeming ontheffing worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. De Waterschapswet schrijft namelijk voor dat benoeming van leden van het dagelijks bestuur plaatsvindt uit de leden van het algemeen bestuur. Gedeputeerde Staten hebben de ontheffing inmiddels verleend, waardoor in de vergadering van 10 november de twee heemraden beëdigd konden worden.

Solide basis

Met de beëdiging van Joke Geldhof en Dorenda Gerts en de eerder benoemde heemraden Henk van der Drift en Harry Wagemakers, is het College van Dijkgraaf en Heemraden nu weer op volle sterkte. Daarmee sluit het bestuur van waterschap Hollandse Delta een bewogen periode af. Sinds vorig jaar is het bestuur in gesprek over een strategisch bestuurlijk verbetertraject. In het afgelopen anderhalf jaar zijn daarin diverse stappen gezet. Ook werden verschillende bestuurlijke wisselingen doorgemaakt. Met het college op volle sterkte ligt er nu een solide basis onder het dagelijks bestuur van het waterschap, om de uitvoering van het Bestuursprogramma 2019-2023 verder af te ronden en vooruit te kijken naar de jaren daarna.