Doe mee aan enquêtestudie coronavirus (COVID-19)

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft in een paar maanden tijd meer dan 100.000 mensen wereldwijd besmet en duizenden doden veroorzaakt. Aangezien dit een niet eerder geïdentificeerd virus is, heeft de bevolking hier nog geen immuniteit tegen. Hierdoor kan het virus zich in een hoog tempo verspreiden, waardoor de zorgstelsels tekortschieten.

Regeringen proberen de verspreiding van COVID-19 te vertragen, om zo te voorkomen dat de gezondheidszorg wordt overspoeld door patiënten die intensieve zorg nodig hebben en om de kwaliteit van de zorg voor de getroffenen te behouden. Naast regelmatig handen wassen en het vermijden van handen schudden, is sociale isolatie de belangrijkste maatregel die wordt genomen om de verspreiding van het virus te beperken en te vertragen.

De mate waarin mensen zich aan deze maatregelen houden, is van cruciaal belang voor hun effect op de volksgezondheid.

Doel van deze studie

Met deze internationale enquêtestudie willen studenten van Universiteit Leiden inzicht krijgen in de perceptie en het gedrag van mensen met betrekking tot de maatregelen die door overheden zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Het doel is in het bijzonder om de perceptie van de bevolking over adviezen van officiële instanties met betrekking tot sociale afstand en (persoonlijke) hygiëne in kaart te brengen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Deze kennis zal waardevol zijn bij het voorkomen van verdere verspreiding van COVID-19, evenals bij mogelijke toekomstige pandemieën.

Vragenlijst

”Hoe ga jij om met de COVID-19 adviezen? Waar haal je je informatie vandaan? Vul deze vragenlijst in en help de onderzoekers hier inzicht in te krijgen.

De vragenlijst is volledig geanonimiseerd en duurt maximaal 5 minuten. Een grote respons is belangrijk om een goed beeld te krijgen van hoe de gehele bevolking hierover denkt. Delen wordt daarom gewaardeerd!