Regionaal

Drinkwaterprijs Oasen stijgt licht door btw-verhoging

In 2019 kost 1000 liter drinkwater bij Oasen 1,16 euro (€1,158). Dat is 2 cent meer dan in 2018. Ook het vastrechttarief stijgt in 2019, van 75,68 euro naar 77,83 euro. Oorzaak van beide stijgingen is de verhoging van het btw- tarief van 6% naar 9%. Exclusief belastingen daalde het kubieke metertarief een cent en bleef het vastrecht gelijk.

Het drinkwaterbedrijf blijft investeren in het verder verbeteren van de drinkwatervoorziening. De dalende kostprijs was mogelijk door slimmer en efficiënter te werken. Door de prijsverhoging in 2019 betaalt een gemiddeld gezin voor de waterrekening van Oasen op jaarbasis 4,93 euro meer dan in 2018. De 24 gemeentelijke aandeelhouders van Oasen keurden het nieuwe tarief op dinsdag 27 november goed.

Investering in infrastructuur

Het drinkwaterbedrijf verving dit jaar opnieuw 50 kilometer oude waterleidingen, waardoor de kwaliteit van de infrastructuur verbeterde. Ook op het gebied van duurzaamheid timmert Oasen aan de weg. Met het plaatsen van openbare drinkwatertappunten wil Oasen het hergebruik van flessen en bidons stimuleren en de plastic afvalberg van flesjes verminderen. Deze tappunten worden veel gebruikt en inmiddels staat de teller op 32. De komende jaren wil Oasen het aantal uitbreiden tot 100 openbare tappunten.