Regionaal

Droogte: Melding beregening verplicht

Het weer blijft onveranderd zonnig en droog. De waterstanden in de rivier dalen langzaam. De kans op verzilting neemt toe. We zien ook de watervraag toenemen. De waterstanden kunnen we nog op peil houden. Wel hebben we een aantal kleine mobiele pompen geplaatst om het water ook achter in de polders op peil te houden of om te zorgen voor extra aanvoer van schoon water.

Waterpeilen
In de Hoeksche Waard en Eiland van Dordrecht zijn er lokaal een aantal mobiele pompen ingezet als ondersteuning om de waterpeilen ook achterin de polders op peil te houden. In Dordrecht staat zo’n extra pomp bij Polder de Zuidpunt. In de Hoeksche Waard staat een mobiele pomp bij de inlaat in Piershil. In de polders staan kleine mobiele pompen bij de stuwen Steegjesdijk en Sluisjesdijk (bij Piershil), bij stuw Noorddijk (Zuid-Beijerland) en bij de Lange Eendragtsweg (Zuid-Beijerland/Nieuwendijk).
Tot slot staat er bij gemaal Westdijk in Mijnsheerenland een mobiele pomp vanwege regulier onderhoud. De capaciteit van het gemaal wordt volledig overgenomen door deze mobiele pomp.

Ook op Goeree-Overflakkee staan extra pompen. Deze pompen staan bij de Jillesweg in Goedereede, de Stoofweg in Ouddorp en achter de Haven van Ouddorp. Deze pompen zorgen voor extra aanvoer van schoon water.

Beregenen

Voor nu is er nog genoeg water in de sloten, maar wanneer meerdere agrariërs tegelijkertijd uit dezelfde sloot water onttrekken, dan kan er tijdelijk te weinig water zijn in de sloten. Daarom nogmaals de oproep aan de agrariërs om – waar dat nog niet gedaan wordt – onderling af te stemmen wie wanneer beregent, zodat iedereen water uit de sloot kan halen om te beregenen.
Melden voor beregenen is bovendien verplicht. Wij ontvangen dagelijks meldingen van agrariërs dat ze gaan beregenen. We zien echter dat niet iedereen meldt.

Voor beregeningen moeten hoofdwatergangen gebruikt worden. Het waterschap doet het uiterste om deze watergangen te blijven voorzien van voldoende water. Voor kleinere sloten geldt deze inspanningsverplichting niet.

Maaien

De buiten- en watertemperatuur is op dit moment hoog. Nu maaien kan effect hebben op de waterplanten en -dieren in de sloot. Dat betekent dat we alleen nog hoofdwatergangen maaien daar waar de aanvoercapaciteit in het geding is. Sloten die nu niet gemaaid kunnen worden, doen we op een later moment.

Zwemmen
Wilt u zwemmen in buitenwater, doe dit dan op een officiële zwemwaterlocatie, want daar wordt de waterkwaliteit gecontroleerd. De resultaten kunnen bekeken worden via www.zwemwater.nl of download de App. De laatste metingen laten zien dat er op meer plaatsen waarschuwingen of negatief zwemadvies wordt gegeven.
Gezien de weersverwachtingen kan de kans op blauwalgen toenemen.

Wilt u meer weten over wat het waterschap doet bij perioden van droogte en welke effecten droogte kan hebben? Bekijk dan de themapagina over ‘Waterschap in de zomer’.

Bron: wshd.nl
Foto: Eric Harreman