Regionaal

Droogtebericht: Waterpeilen stabiel

De weersverwachting voor de komende week blijft onveranderd: droog en zonnig. De waterstanden in de rivieren dalen de komende tijd iets. Maar er is nog voldoende water om in te laten om de waterpeilen in stand te houden en aan de beregingsverzoeken tegemoet te komen. Wel vraagt dit, gelet op eb en vloed en het zoutgehalte van het water, extra inspanning van het waterschap.

Waterpeilen

In vrijwel alle polders staat het water op peil. Soms komen we kleine verstoringen tegen, zoals verstopte duikers. Deze maken we schoon en vervolgens stijgen de peilen weer naar het gewenste niveau. Behalve in Piershil zijn er op dit moment geen extra pompen nodig om water in te laten.

Beregenen

Wij ontvangen dagelijks tientallen meldingen van agrariërs dat ze gaan beregenen. Deze melding is verplicht, zodat wij beter kunnen inspelen op de watervraag. We zien echter dat niet iedereen meldt. Daarom nogmaals de oproep aan agrariërs om vooral tijdig te melden dat u wil gaan beregenen.
We roepen de agrariërs ook nogmaals op om – daar waar dat nog niet gebeurt – ook met elkaar de watervraag af te stemmen, zodat iedereen water uit de sloot kan halen om te beregenen. Als u gaat beregenen dan moet dat uit de hoofdwatergangen.

Monitoren dijken

De kade bij de Keen wordt nat gehouden en dagelijks gemonitord. De andere droogtegevoelige kaden (de boezemkaden aan de Boezemvliet in Maasdam en Puttershoek en boezemkaden aan het Kanaal door Voorne) blijven we inspecteren.

Zwemwater

Door de hoge temperaturen stijgt ook de watertemperatuur langzaam. Blijft u daarom alert als u wilt zwemmen in buitenwater. Doe dit alleen op de officiële zwemwaterlocaties, want daar wordt de waterkwaliteit gecontroleerd. Kijk op www.zwemwater.nl of download de app om te controleren hoe het met de waterkwaliteit op die locaties staat.

Bron: wshd.nl