Regionaal

Een leefbare en veilige delta voor de toekomst

Bij de herdenking van de slachtoffers van de watersnoodramp 71 jaar geleden, zijn vertegenwoordigers van het college van dijkgraaf en heemraden aanwezig bij diverse herdenkingen op de Zuid-Hollandse eilanden. “In de nagedachtenis van de slachtoffers vinden wij de opdracht om dag-in-dag-uit samen te werken aan een veilige Hollandse Delta”, zegt dijkgraaf Jan Bonjer. Dit is van groot belang gezien het grillige klimaatgedrag.

Het jaar 2023 is een voorbeeld van extreme weersomstandigheden, met ongekende hittegolven en hevige overstromingen in veel Europese landen. Nederland ondervond ook ernstige gevolgen tijdens het hoogwater rond de jaarwisseling. “Het zijn onmiskenbare omwentelingen in het weerpatroon door klimaatverandering”, bevestigt Bonjer.

Inspanningen voor klimaatbewuste burgers Uit onderzoek blijkt dat inwoners het risico op wateroverlast en overstromingen vaak onderschatten. Velen zien weinig rol voor zichzelf in het beperken van wateroverlast. Daarom is het belangrijk inwoners bewuster te maken van watergerelateerde zaken. “Voor ons is waterveiligheid dagelijks werk, maar voor veel inwoners is dat niet het geval. We moeten het water opnieuw ontdekken en ermee leren leven. Maar extreem weer komt steeds vaker voor en waterbeheerders kunnen niet langer alleen voor droge voeten zorgen”, zegt Bonjer.

Het belang van lokale en regionale samenwerking Er wordt ingezet op kennis en ervaring voor een toekomstbestendige inrichting van het gebied. Bonjer licht toe: “Als waterschap Hollandse Delta willen we de verbinder zijn en de waterbelangen goed vertegenwoordigen. Bij sommige opgaven, zoals waterveiligheid, nemen we zelf het voortouw. Voor andere opgaven, zoals waterkwaliteit en bodemgebruik, werken we samen met anderen. In alle gevallen staat het regionale perspectief voorop.”

Water en bodem als sturende factoren Waterschap Hollandse Delta kampt steeds vaker met problemen als verdroging en piekbuien, zorgen over waterkwaliteit en uitdagingen bij het duurzaam inrichten van de openbare ruimte. Water en bodem zijn hierin leidend, een visie die ook wordt gedeeld door het demissionair kabinet. “Daarom is een brede en open blik op de verschillende opgaven op de zeven Zuid-Hollandse eilanden van essentieel belang”, benadrukt Bonjer.

Voor meer informatie over de watersnoodramp, zoals podwalks, fiets- of wandelroutes, educatief materiaal of mediabronnen, bezoek wshd.nl/1953.”