Eerste patiënt met coronavirus overleden in Albert Schweitzer ziekenhuis

In het Albert Schweitzer ziekenhuis is vrijdagmiddag 20 maart 2020 op een van de speciaal ingerichte corona-verpleegafdelingen een patiënt overleden die bewezen drager was van het coronavirus.

Vanwege de privacy en het medisch geheim, wordt over de patiënt niets bekend gemaakt. Het is de eerste patiënt in het ziekenhuis die overleden is met corona. Dit wil niet zeggen dat de patiënt met zekerheid overleden is aan de gevolgen van het virus. In veel gevallen speelt een veelheid aan factoren mee.

De afgelopen weken zijn in het Albert Schweitzer ziekenhuis ook enkele patiënten overleden bij wie verschijnselen aanwezig waren die duiden op het virus. Deze patiënten zijn in verband met hun conditie en prognose niet getest. Wel zijn zij in isolatie verpleegd. Het exacte aantal overledenen met corona is derhalve nu en ook later niet te geven.