Regionaal

‘Er is meer nodig dan harde technologie om ons land te beschermen tegen water’

„Water en bodem zullen voortaan bepalend zijn bij de inrichting van ons land. Alleen zo kunnen we Nederland veilig en leefbaar houden”, zegt dijkgaaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta. Het nieuwste IPCC-rapport is wat dat betreft glas helder: de urgentie is groot. We moeten nú maatregelen treffen en onze omgeving anders gaan inrichten. 

Harde technologie alleen helpt niet langer om ons land te beschermen. „Net als in het verleden moeten we weer leren leven met het water, natuurkrachten benutten in plaats van proberen te beheersen en weer gaan bouwen met de natuur.” 

Groene wijk

Klimaatadaptatie vraagt om samenwerking, dialoog en een doeltreffende bundeling van krachten. Een mooi voorbeeld is de inrichting van de Amstelwijck in Dordrecht. „Samen met gemeente, omgevingsdienst en projectontwikkelaar bouwen we aan wat de groenste wijk van de stad gaat worden.” 

Deze nieuwe wijk wordt ingericht volgens de allernieuwste inzichten op het gebied van klimaatneutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige waterhuishouding, leefbaarheid en duurzaamheid. Bonjer: „Al deze aspecten hebben we integraal meegenomen in de planvorming. Een uitgelezen kans om te experimenteren met het robuust en klimaatadaptief inrichten van woonwijken.” 

Veilig en leefbaar

Sinds jaar en dag zetten de waterschappen al hun kennis en ervaring  in voor een leefbare en veilige delta. „We zijn gewend dat water vooral de zorg van het waterschap was,  maar nu wordt dat steeds meer een vraagstuk voor iederéén: overheden, bedrijven, inwoners.” 

Iedereen merkt dat het water om ons heen grilliger wordt. „Piekbuien en grote perioden van droogte doen ons steeds vaker beseffen hoe kwetsbaar onze Delta is. Daar moeten we mee leren leven. Wanneer we water en bodem sturend laten zijn, kunnen we dat ook in de toekomst blijven doen”, aldus de dijkgraaf.

Dijkgaaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta