Regionaal

Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis zien af van fusie

Het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis zetten hun strategisch partnership voor goede patiëntenzorg voort zonder dat zij een fusie aangaan. De besturen van beide ziekenhuizen hebben besloten tot deze gewijzigde vorm van samenwerking. Hierbij staat optimale patiëntenzorg voorop: zorg op de juiste plek door de juiste professional. Zo werken beide ziekenhuizen al samen op het gebied van intensive care-zorg en maag- darm- en leverzorg. De besturen hebben geconcludeerd dat de juridische vormgeving van de samenwerking te veel tijd kost en te lang duurt. Dit vormde aanleiding van het besluit om af te zien van een fusie. Alle energie kan daardoor weer terug naar waar het om gaat: de optimalisatie van patiëntenzorg.

Decaan en vicevoorzitter Raad van Bestuur Stefan Sleijfer: ‘Uitgangspunt van de visie van het Erasmus MC op samenwerken is regionaal zorgen voor toegankelijke en hoogwaardige zorg door mensen, middelen en capaciteit voor de regio optimaal en efficiënt in te zetten. Dit is in lijn met de maatschappelijke rol van een umc en essentieel voor toekomstbestendige zorg.’

Voorzitter Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis, Albert van Wijk: ’Zorg op de juiste plaats voor elke patiënt, dat is ons uitgangspunt en past bij onze samenwerking met het Erasmus MC. We zullen de samenwerking ten behoeve van de beste patiëntenzorg ook zeker verder uitbreiden. Kwaliteit en efficiency kunnen zo hand in hand gaan met de beste zorg voor de patiënt.’ In 2015 zijn het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis het gesprek aangegaan over intensieve samenwerking. De gedachten gingen daarbij uit naar een zelfstandige BV binnen de Erasmus MC Holding. Voor het IJsselland Ziekenhuis als tweedelijnsziekenhuis bood dit het voordeel van een complementaire derdelijns partner met erkenning en versterking van het Maag-, darm- en levercentrum (MDL) als speerpunt van het IJsselland Ziekenhuis.

Voor het Erasmus MC, met een strategische focus op derdelijnszorg, is het IJsselland Ziekenhuis een goede partner in de zorgketen, waar naadloos mee samengewerkt kan worden op de terreinen van onderwijs, opleiden en onderzoek. Door te fuseren zouden de organisaties zorg kunnen uitwisselen zonder administratieve belemmeringen. Voor een fusie gelden echter strenge regels en moet een langdurig proces worden doorlopen om tot een uiteindelijk oordeel van de NZA en de ACM te komen.

Inmiddels zijn de tijden, het speelveld en het denken over fusies veranderd. Het traject via NZA en ACM loopt al vijf jaar en zal naar verwachting nog meer tijd in beslag gaan nemen, terwijl beide ziekenhuizen de energie willen richten op samenwerking met betrekking tot zorginhoud. Beide besturen hebben zich daarom opnieuw georiënteerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het ook anders kan. Het IJsselland Ziekenhuis en het  Erasmus MC zullen gezamenlijk verkennen hoe de samenwerking het beste vorm gegeven kan worden. Daarom zal de fusie aanvraag bij de ACM worden ingetrokken.