Experiment met mondkapjes stopt zoals gepland op maandag 31 augustus

Bezoekers van een aantal drukke plekken in Rotterdam en Amsterdam zijn vanaf maandag 31 augustus niet langer verplicht een mondkapje te dragen. Het experiment stopt volgens planning op die datum. Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) evalueert de pilot.

De pilot werd gehouden in drukke winkelgebieden waar het niet mogelijk was voldoende afstand tot elkaar te houden. Een mondkapje kan mensen helpen bewust te zijn van de afstand en het naleven van de coronamaatregelen. In de evaluatie wordt bekeken of het dragen van een mondkapje heeft gezorgd voor gedragsverandering. De evaluatie van het mondkapjesexperiment wordt in de loop van september verwacht. 

Gemeente Rotterdam bedankt alle ondernemers, bewoners in de pilotgebieden en bezoekers voor hun medewerking en begrip. In Rotterdam is onlangs een druktemeter gelanceerd, om bezoekers meer inzicht te geven in de mate van drukte in verschillende delen van de stad.