Regionaal

Extra regels waterschap voor PFAS-grondwater

In aanvulling op landelijke wetgeving stelt waterschap Hollandse Delta extra voorwaarden aan opgepompt grondwater met PFAS. Dit om de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater extra te beschermen en om illegale situaties te voorkomen. Het voorstel wordt vanmiddag besproken in een openbare commissievergadering.

Soms moet grondwater met PFAS worden weggepompt om in bouwputten te kunnen werken, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten of bij vervanging van riolering. Waterschap Hollandse Delta wil voorkomen dat de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater daardoor verslechtert. Daarom stelt het waterschap nu extra regels aan de afvoer van dat PFAS-grondwater.

Duidelijk handelingskader

Het overtollige PFAS-grondwater moet bij voorkeur worden teruggebracht op het bouwterrein zelf. Als dat niet lukt, is opslag op een aangrenzend perceel een goede optie.

Strenge voorschriften voor in sloot

Als dat allemaal niet lukt, kan het water in de sloot. Maar dan moet het wel aan strenge voorschriften voldoen. Het waterschap controleert met een zogeheten immissietoets of de oppervlaktewaterkwaliteit niet verslechtert door de lozing. Zo nodig, moet het water worden gezuiverd met de best beschikbare techniek.

In de riolering

In de riolering is één van de laatste opties. De rioolwaterzuivering kan PFAS niet uit het water zuiveren. 

PFAS

PFAS zijn slecht-afbreekbare stoffen. Ze komen vooral in het grondwater door luchtverontreiniging, maar bijvoorbeeld ook door afvalwater van industrie of door bluswater en blusschuim bij brand.