Regionaal

Formateurs presenteren eindadvies kandidaat-heemraden bestuursperiode 2023-2027 

De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta beslist op 28 juni 2023 over de benoeming van de heemraden (leden dagelijks bestuur) voor de bestuursperiode 2023-2027. In aanloop naar deze belangrijke beslissing hebben de formateurs vandaag hun eindadvies aan het bestuur aangeboden.

Het advies voor de vorming van een college volgt op het Bestuursakkoord WSHD 2023-2027 ‘Waterambities verenigd’. Dit akkoord is op 24 mei jl. door de Verenigde Vergadering vastgesteld en dient als basis voor de vorming van een nieuw college van dijkgraaf en heemraden (dagelijks bestuur). 

De kandidaat-heemraden zijn: Cicilia Rijsdijk (WPHD), Piet van der Eijk (BBB), Frank van Oorschot (VVD), Anne Mollema (Water Natuurlijk) en Joke Geldhof (extern). 

De op 28 juni aanstaande te benoemen heemraden gaan samen met dijkgraaf Jan Bonjer het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta vormen. Dit college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van het waterschap en krijgt daarbij de opdracht van het algemeen bestuur om het vastgestelde Bestuursakkoord uit te werken in een uitvoeringsprogramma.

Selectieproces

Formateurs Erik van Heijningen en Govert Veldhuijzen, die eerder door het bestuur al als verkenners en informateurs waren aangesteld, lichten het advies als volgt toe: “Wij hebben met grote zorgvuldigheid het selectieproces doorlopen om te komen tot de beste kandidaten voor deze verantwoordelijke functies. Dit advies is de afronding van het proces dat in opdracht van de Verenigde Vergadering op 15 februari jl. is begonnen met de verkenning. Het was goed om te zien hoe de VV-leden hun verantwoordelijkheid hebben genomen om in gezamenlijkheid te bouwen aan een sterk bestuur van dit mooie waterschap.”

Openbare besluitvorming

Het besluit over de benoeming van de heemraden zal plaatsvinden tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 28 juni aanstaande. De vergadering is ook via livestream te volgen. De agenda, vergaderstukken en link naar de livestream zijn te vinden op www.wshd.nl/bestuur.