Geen bezoek meer mogelijk bij Ikazia

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken, mag er vanaf woensdag 25 maart geen bezoek meer bij patiënten in het Ikazia Ziekenhuis. Het is ook niet meer toegestaan om begeleiding mee te nemen tijdens een afspraak of onderzoek op de polikliniek.

De enige uitzondering geldt voor een bezoek aan een eigen kind op de Kinderafdeling of de afdeling Neonatologie en bij terminale patiënten. Bij een bevalling mag de partner aanwezig zijn.

Ook verzoekt Ikazia om niet naar het ziekenhuis te komen als u griepklachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten en/of kortademigheid, ook zonder koorts.