Regionaal

Gewichtsbeperking en ondersteuningsconstructie Verkeersbrug Dordrecht 

Vanaf 16 januari 2024 geldt op de Verkeersbrug Dordrecht een tijdelijke gewichtsbeperking voor voertuigen van meer dan 20 ton. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat op korte termijn een constructie plaatsen om het toeleidende viaduct van de Verkeersbrug Dordrecht te ondersteunen. Als die is geplaatst, wordt de gewichtsbeperking weer opgeheven.

Extra ondersteuning

Het wegdek steunt op twee plaatsen op nokken die op de pijlers van de brug zijn aangebracht. Uit recente inspectie is geleken dat de constructieve veiligheid van deze nokken niet langer voldoet en dat er bovendien betonschade en roest is ontstaan. Zo’n nok is gemaakt om het gewicht van het wegdek, waar de pijlers schuin of wat verder uit elkaar staan, over te brengen op de pijlers.

Om het viaduct van de brug veilig te kunnen blijven gebruiken, gaat een gewichtsbeperking gelden tot een ondersteuningsconstructie is geplaatst. De constructie is uiterlijk gereed in juni 2024.

Tijdelijke gewichtsbeperking

De gewichtsbeperking geldt voor voertuigen van meer dan 20 ton. Deze worden met gele borden omgeleid via de A16. Hierbij gaat het om zo’n 50 vrachtwagens per dag. Extra omrijdtijd is 5 tot 10 minuten.

Bussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug, die wegen minder dan 20 ton. 

De plekken bij de Dokweg waar de ondersteuningsconstructies worden geplaatst, zijn rood omcirkeld.


Verkeersbrug Dordrecht

De Verkeersbrug Dordrecht uit 1939 is een brug over de Oude Maas en verbindt Zwijndrecht met Dordrecht via een gemeentelijke weg. De brug is in beheer bij Rijkswaterstaat en staat vooralsnog gepland voor renovatie in 2027, besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.