Groen schoolplein voor leerlingen Tweemaster Barendrecht

Leerlingen van basisschool De Tweemaster in Barendrecht spelen op een groen schoolplein: een klimaatvriendelijk schoolplein met meer planten en natuur. Waterschap Hollandse Delta subsidieerde dit initiatief.

Gisteren namen de leerlingen het groene schoolplein van openbare basisschool De Tweemaster in gebruik. Op het plein staan plantenbakken en moestuinbakken, regentonnen en goottegels die het regenwater afvoeren via het plein. Onder het plein is een opslag voor regenwater. In het najaar wordt ook een hek van gevlochten wilgentenen geplaatst. De groene omgeving leidt tot meer interactie met de natuur in sport en spel. 

Leerlingen zamelden zelf geld in voor het groene plein met een sponsorloop, flessenactie, loterij en de verkoop van plantjes. Waterschap Hollandse Delta verstrekte een subsidie van € 2.385,50. Heemraad Henk van der Drift van waterschap Hollandse Delta feliciteerde de school met het resultaat. 


Heftige regen, extreme droogte

Het klimaat verandert. Waterschap Hollandse Delta neemt maatregelen om de gevolgen daarvan op te vangen en de omgeving klimaatvriendelijk te maken. Particulieren en scholen kunnen daarbij helpen door de omgeving te vergroenen en regenwater op te slaan. Initiatieven zoals op basisschool De Tweemaster zijn daarom welkom. Geïnspireerd door dit initiatief? Kijk naar de mogelijkheden om ook subsidie te krijgen op www.wshd.nl/subsidie.