Ikazia ziekenhuis per 7 januari 2019 rookvrij

Als rookvrij ziekenhuis wil het Ikazia ziekenhuis voor hun patiënten, bezoekers en medewerkers een prettige en gezonde omgeving nastreven. Dit betekent dat zowel het ziekenhuis als het terrein van het Ikazia Ziekenhuis per 7 januari 2019 volledig rookvrij zullen zijn. Zo dragen zij bij aan de best mogelijke zorg en gezondheid voor onze patiënten en medewerkers.

Wat betekent rookvrij in de praktijk?

Rookvrij betekent dat in en rond het Ikazia Ziekenhuis een rookvrije zone wordt ingesteld. Met ingang van 7 januari 2019 mogen patiënten, bezoekers, medewerkers, passanten en leveranciers in de rookvrije zone niet meer roken. Het rookvrije gebied is te herkennen aan de blauwe lijnen en de borden en tegels met het logo van de ‘Rookvrije Generatie’. Hiermee geven zij aan waar de rookvrije zone begint en eindigt en wijzen zij iedereen op de nieuwe gedragsregel. Patiënten en bezoekers die toch willen roken, kunnen dat doen buiten de rookvrije zone.

Samen ‘Beter voor Elkaar’

Het Ikaziaziekenuis vraagt uw begrip voor de keuze om een rookvrij ziekenhuis te zijn. Mocht u toch willen roken, dan kan dat buiten de rookvrije zone.

Wilt u graag stoppen met roken?
Zij helpen u hier graag bij. Het Ikazia Ziekenhuis heeft een ‘Stoppen met roken polikliniek’. Via een doorverwijzing van uw huisarts kunt u terecht voor een afspraak.

Bent u of wordt u opgenomen in Ikazia?
Ikazia kan u in deze periode ondersteunen met begeleiding en eventueel nicotinevervangende middelen. U kunt dit aangeven bij uw behandelend arts of een zorgverlener op de afdeling.