Regionaal

Hinder Van Brienenoordbrug (A16)

Het houten brugdek van de Van Brienenoordbrug is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit jaar wordt daarom tijdens drie weekenden in juni, juli en september een deel van de balken vervangen. In verband hiermee is de hoofdrijbaan van de Van Brienenoordbrug richting Rotterdam in juni, juli en september telkens een weekend afgesloten. Voor het wegverkeer gelden omleidingen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

Afsluiting

Afsluiting hoofdrijbaan A16 richting Rotterdam vanaf knooppunt Ridderster tot en met de Van Brienenoordbrug:

  • Van vrijdag 30 juni 22.00 uur tot maandag 3 juli 05.00 uur
  • Van vrijdag 7 juli 22.00 uur tot maandag 10 juli 05.00 uur
  • Van vrijdag 22 september 22.00 u tot maandag 25 september 05.00 uur (onder voorbehoud)

De werkzaamheden starten elk weekend vanaf vrijdag 22.00 uur. Om te borgen dat de hoofdrijbaan dan vrij is van verkeer, wordt vanaf 21.00 uur gestart met het instellen van de omleidingen vanaf knooppunt Ridderster. 

Omleidingen wegverkeer

De omleidingen voor het wegverkeer zijn langs en boven de weg aangegeven. De omleiding voor verkeer richting Den Haag loopt via de A15/A4 en de omleiding voor verkeer richting Utrecht loopt via de A15/A27.  

Het verkeer met de bestemming Rotterdam-Noord kan via de parallelbaan over de Van Brienenoordbrug rijden. Dit geldt echter niet voor het verkeer op de A15 vanuit Gorinchem. Dit verkeer dient via de A4/A20 naar de eindbestemming te rijden.

Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over maatregelen waardoor de hulpverlening op peil blijft.

Hinder voor scheepvaart

De brug kan als gevolg van de werkzaamheden niet bediend worden voor de hoge scheepvaart. Hierover gaat een Bericht aan de Scheepvaart uit. Lage scheepvaart kan wel gewoon onder de brug doorvaren.

Advies aan weggebruikers

  • Plan uw reis goed en raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.
  • Houd rekening met extra reistijd.
  • Pas, indien mogelijk, uw reisgedrag aan om vertraging door de werkzaamheden te vermijden. Bijvoorbeeld door te kiezen voor het openbaar vervoer of een andere route.
  • Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de digitale informatiepanelen en gele borden, boven en langs de weg.


Onderhoudswerkzaamheden

Rijkwaterstaat vernieuwt over een aantal jaren de Van Brienenoordbrug (2026/2028).Om de technische staat van de brug te controleren, voeren we geregeld inspecties en testen uit. Indien nodig wordt er vervolgens onderhoud gepleegd.