Regionaal

Hollandse Delta blijft actief in Limburg

De grote hoeveelheden water die in Limburg voor zeer ernstige wateroverlast hebben gezorgd, kunnen in het werkgebied van Hollandse Delta goed worden afgevoerd via de Haringvliet en de Haringvlietsluizen.

Momenteel is er geen hoogwaterpiek maar sprake van een langgerekt plateau met hoogwater in Limburg. Dit betekent dat het hoogwater langer op een plek aanhoudt, en de dijken verzadigd raken.

Hollandse Delta alert

Voor de regio van Hollandse Delta is dit geen gevaar. Waterschap Hollandse Delta houdt de situatie nauwgezet in de gaten, maar het waterschap verwacht de komende dagen in het werkgebied geen overlast door de hogere waterstanden in de Maas en de Rijn. 

Het waterschap Hollandse Delta blijft alert, maar verwacht geen grote problemen in ons gebied. Er wordt waar nodig contact gehouden met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen in het gebied, zoals gemeenten met kwetsbare gebieden die buitendijks liggen.

100.000 zandzakken

Vanuit heel Nederland werken waterschappen samen met hulpdiensten en defensie om wateroverlast vanuit Limburg te beperken. Momenteel staan er vanuit de coördinatie locatie in Horst 50.000 zandzakken gereed.

Afgelopen zaterdag en -nacht hebben de ploegen deze gevuld. Er liggen nog eens 50.000 zandzakken klaar om gevuld te worden. In de loop van zondagmiddag werd bepaald hoe waterschap Hollandse Delta actief blijft in Limburg. 

Foto: Waterschap Hollandse Delta