Regionaal

Hollandse Delta: Denk mee met doelen 2022 – 2027

Kunnen we onze dijken en waterkeringen ook gebruiken voor recreatie? Hoe schoon moet het water in ons gebied in 2027 zijn? Wat doet het waterschap om zich voor te bereiden op de klimaatverandering? Allemaal vragen waar het Waterbeheerprogramma een antwoord op geeft.

Meerjarige doelen en beleid

Het Waterbeheerprogramma bevat de doelen die het waterschap eind 2027 bereikt wil hebben. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen: 

• droge voeten – veilige dijken, duinen en kades
• voldoende en schoon water – waterkwaliteit en waterkwantiteit
• afvalwater – het schoonmaken van rioolwater en hergebruik van grondstoffen 

Ook thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit klinken door in het waterbeheerprogramma.

Meedenken en vragen stellen

Het huidige waterbeheerprogramma loopt tot eind 2021. Daarom wordt er nu het plan gemaakt voor de periode 2022-2027. Dat wordt medio dit jaar vastgesteld door het algemeen bestuur. Zij horen graag jouw suggesties en ideeën.

Denk mee over je eigen leefomgeving en de rol die water daarin speelt. Geef je mening of stel vragen tijdens de online participatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op 4 februari 2021 van 13.30-15.30 uur. Aanmelden kan tot 31 januari via het formulier op wshd.nl/waterbeheerprogramma. Daar vind je ook het programma en de link naar de digitale vergadering. 

Vragen?

Heb je nog vragen over het waterbeheerprogramma of de bijeenkomst? Stuur een bericht via waterbeheerprogramma@wshd.nl