Regionaal

Hollandse Delta houdt waterstand scherp in de gaten

De waterstand op de grote rivieren is op dit moment laag. Waterschap Hollandse Delta is daarom extra alert om de watervoorziening in het werkgebied op peil houden.

Het heeft de afgelopen tijd weinig geregend en de afvoer uit de grote rivieren, zoals de Rijn, is extreem laag. Er is op dit moment nog voldoende water om de industrie, natuur en landbouw in het werkgebied van Hollandse Delta van water te voorzien. Dat probeert het waterschap zo te houden.

Zo zou het peil op het Brielse Meer de komende dagen kunnen fluctueren. Waterschap Hollandse Delta houdt dan ook specifiek de ontwikkelingen in het Brielse Meer scherp in de gaten.