Regionaal

Ikazia doet mee aan landelijke actiedag ziekenhuizen

In veel Nederlandse ziekenhuizen voert het personeel op woensdag 20 november actie voor een betere CAO. Ook enkele afdelingen van het Ikazia Ziekenhuis doen aan deze actiedag mee. Dit komt er op neer dat op een aantal afdelingen alleen spoedzorg wordt geboden zoals normaal gesproken op een zondag. Afspraken die voor het welzijn en de veiligheid van kwetsbare patiënten, zoals kinderen en oncologie patiënten, niet kunnen worden uitgesteld, gaan door. Afdelingen die niet meedoen aan de actie draaien normale diensten. 

Wat betekent dit voor de patiënten?

Geplande afspraken voor een operatie, een consult, (röntgen)onderzoek of behandeling op de polikliniek longgeneeskunde, maag-darm-lever, radiologie en fysiotherapie zijn afgezegd. Patiënten hebben hiervan persoonlijk bericht gekregen. De afdeling radiologie is beperkt beschikbaar. Dat betekent dat een patiënt op verwijzing van de huisarts zonder afspraak een röntgenfoto wil laten maken dit op 20 november niet mogelijk is. Wij vragen patiënten om hiervoor een dag eerder of later te komen. 

Afdelingen die niet meedoen aan de actie draaien normale diensten. De SEH draait een reguliere weekdag. Dit betekent dat patiënten hier terechtkunnen na een verwijzing door huisarts of huisartsenpost. Ook ambulances worden ontvangen zoals altijd. De behandeling van patiënten op de Spoedeisende Hulp en de eventuele ziekenhuisopname die daarop volgt, verlopen normaal. Wat betreft huisartsen: voor consultatie of voor het inzenden van een spoedpatiënt verandert er niets. Ook op de verpleegafdelingen gaat de zorg aan opgenomen patiënten gewoon door. Telefonisch is het ziekenhuis bereikbaar via de gebruikelijke telefoonnummers.