Regionaal

Ikazia eerste Rotterdamse ziekenhuis in regio die zich actief inzet voor suïcidepreventie

Het Ikazia Ziekenhuis is sinds vorig jaar aangesloten bij het 113 Netwerk Ziekenhuizen. Zo werkt Ikazia samen aan het vergroten van kennis over onder andere de signalering van suïcidale patiënten en het ondersteunen van medewerkers hierin. Ook werkt het Rotterdamse ziekenhuis samen met andere zorginstellingen, zoals de GGZ en huisartsen en zoekt samenwerking op met ziekenhuizen in de regio om de nazorg voor patiënten beter in te richten.  

Ziekenhuizen spelen een cruciale rol in de preventie van zelfdoding. Per jaar komen ongeveer 14.500 patiënten op een spoedeisende-hulpafdeling van Nederlandse ziekenhuizen voor opvang en behandeling na een suïcidepoging. Dat zijn veertig mensen per dag. Zij hebben tien maal meer kans om in een later stadium suïcide te plegen.

Op de Spoed Eisende Hulp (SEH) in het Rotterdamse ziekenhuis worden regelmatig patiënten gezien die vanwege een zelfmoordpoging medische zorg nodig hebben. Het komt ook voor dat patiënten die vanwege een ander (medisch) probleem worden ingestuurd, worstelen met gedachten aan zelfdoding. Bijvoorbeeld doordat ze veel lichamelijke pijn hebben, onder hoge stress staan, of het gevoel hebben in een uitzichtloze situatie te zitten. Door het personeel te scholen in het herkennen van risico’s en hen te trainen in het gesprek met patiënten, kan er snel adequate hulp worden ingezet. Hiervoor is samenwerking met andere zorgverleners, zoals de huisarts en GGZ, erg belangrijk. Het Ikazia Ziekenhuis wil hier graag in investeren en zoekt deze samenwerking actief op. 

Karin Wolters, SEH verpleegkundige in het Ikazia Ziekenhuis:“Er ligt een projectplan klaar en een aantal collega’s heeft trainingen gevolgd. Ook volgen we actief de webinars en de netwerkbijeenkomsten van 113 Netwerk Ziekenhuizen. Nadat dit is geborgd op de SEH willen we dit graag uitbreiden naar de disciplines: interne geneeskunde, IC en kindergeneeskunde.’’

Karen van Veen, Coördinator kinderzorg en huiselijk geweld:”We proberen in ons dagelijks werk de signalen op te pikken, het onderwerp bespreekbaar te maken en samen met collega’s te kijken wat we nodig hebben om suïcides te voorkomen. Uiteraard breiden we ons netwerk graag uit en slaan we onze handen ineen voor het landelijk borgen van dit thema en het uiteindelijk goed registeren in ons elektronisch patientendossier. Ikazia wil uiteindelijk samen met tal van partners, binnen en buiten de zorg, werken aan minder suïcidepogingen en minder suïcides.’’