Ikazia schaalt deel van zorg af

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het Ikazia ziekenhuis maatregelen genomen om de zorg te verminderen. Dat meldt de website van het ziekenhuis.

Afspraken van patiënten op de OK waarvoor géén medisch urgente hulpvraag geldt, worden tot nader orde afgezegd en operaties in Ikazia die doorgaan zijn spoedzorg (inclusief Verloskunde) en oncologische zorg. Poliklinische afspraken gaan voorlopig nog door, maar worden in sommige gevallen vervangen door telefonische consulten.

Bezoek

Ook minimaliseert het ziekenhuis het aantal bezoekers. Gevraagd wordt om niet met meer dan één bezoeker of begeleider per patiënt per dag in het ziekenhuis te zijn. Bij corona patiënten of verdachte corona patiënten is geen bezoek toegestaan tenzij er sprake is van een verslechterde situatie en/of de omstandigheden erom vragen.