Jaarverslag Oasen: meer inspanning om drinkwatervoorziening voor toekomst te garanderen

De aandeelhouders van Oasen keurden op dinsdag 24 mei 2022 het jaarverslag over 2021 goed. Het jaar 2021 was in veel opzichten een uitdagend jaar voor Oasen. Allereerst omdat het coronavirus voor het tweede jaar op rij zijn sporen naliet. We moesten net als iedereen werken en leven in beperkende omstandigheden. De pandemie daagde Oasen uit om ondanks deze omstandigheden verdere plannen te maken voor de toekomst. Plannen waarmee het waterbedrijf voortbouwt op haar visie en rekening houden met toekomstige ontwikkelingen.

Gezond, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam drinkwater

“We staan als maatschappelijk bedrijf voor een drinkwatervoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot gezond, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam drinkwater”, zegt directeur Walter van der Meer. “Het kost om verschillende redenen steeds meer inspanning om de drinkwatervoorziening voor de toekomst te garanderen. Het klimaat, de vergrijzing, inflatie en tekorten aan grondstoffen; voorbeelden van ontwikkelingen die impact hebben op Oasen. Zo neemt de hoeveelheid ongewenste stoffen in het milieu toe. Droge en warme zomers hebben effect op de kwaliteit van onze bronnen. Er komen steeds meer mensen in ons gebied wonen. Dit zorgt voor een toename van het drinkwatergebruik. Ook het vele thuiswerken en het extra wassen van onze handen in tijden van corona draagt bij aan die toename. Doen we als drinkwaterbedrijf niets, dan zal er in ons voorzieningsgebied rond 2030 een tekort aan drinkwater ontstaan.”

Mooie hoogtepunten

2021 was ook een jaar waarin Oasen mooie hoogtepunten bereikte. Zij pasten de bedrijfsvoering succesvol aan om PFAS verdergaand uit het drinkwater te verwijderen. Ook begonnen zij onder de naam Ultieme Waterfabriek een onderzoek of en onder welke voorwaarden we gezuiverd afvalwater kunnen gebruiken als bron voor drinkwater. En er is meer. In het jaarverslag staat uitgebreid een terugblik op het afgelopen jaar.

Lees het jaarverslag 2021