Regionaal

Jaarverslag RET 2019: recordjaar Rotterdams OV

In 2019 kreeg de RET een 7,9 als cijfer van de klant, nam het aantal reizigerskilometers in het OV-netwerk van de RET met 2,8 procent toe én de metro op de Hoekse Lijn ging rijden. Het jaar eindigde met de introductie van de eerste 55 elektrische bussen. “Een mooi recordjaar. Een scherper contrast met de huidige coronacrisis is bijna niet denkbaar. Nu moeten we als OV-bedrijf onze reizigers vragen het OV alleen maar te nemen als het echt moet en stevenen we af op een dieptepunt. Ook wij kunnen niet wachten de draad weer op te pakken,” aldus algemeen directeur van de RET Maurice Unck.

“Op dit moment zitten we midden in de coronacrisis en bereiden we ons voor op terugkeer naar de 100% dienstregeling en de aanvullende maatregelen per 1 juni”, aldus Unck. De RET verwacht dan 40% van de normale bezetting en mondkapjes zijn dan net als in al het Nederlandse OV verplicht. “Over de precieze uitwerking van de maatregelen na 1 juni spreken we nu OV-breed met het ministerie en met de sector. Veilig reizen doen we samen, zal de komende tijd het motto zijn.” 

Schril contrast

Een verschil van dag en nacht met 2019, toen de RET het jaar eindigde met mooie cijfers: een groei in reizigerskilometers van 2,8 procent en een winst van 5,8 miljoen euro. De Hoekse Lijn zorgde met 27.000 dagelijkse in- en uitstappers op een gemiddelde weekdag mede voor een groei van maar liefst 5% bij metro. Metro is dan ook het vervoermiddel dat de RET het hardst ziet groeien.

Gezien deze groei, beletten de uitdagingen die de coronacrisis met zich mee brengt, Unck niet om te blijven geloven in het nut van OV- investeringen voor de toekomst: “Niemand weet hoe het vanaf hier verder gaat als het om de gevolgen van corona gaat. Zeker niet de eerstvolgende jaren. Maar zolang er in deze regio 200.000 huizen worden bijgebouwd is het noodzaak om de investeringen in het OV daarmee gelijk te laten lopen. Bovendien kun je met investeringen het verdienvermogen van de regio blijvend versterken en de economie aanjagen, juist in deze tijden van belang.”

Basis gelegd voor energiepositief 2030

Behalve de groei in reizigerskilometers was 2019 ook het jaar van de verduurzaming van de RET. Er werd een nieuw energiecontract getekend met Eneco, waardoor de CO2-uitstoot in de komende jaren fors vermindert. Daarnaast is de nieuwe busconcessie ingegaan in december 2019, waarbij de eerste 55 elektrische bussen zijn gaan rijden. Hiermee is de RET hard op weg om in 2030 100% schoon te rijden en haar reizigers energiepositief OV te bieden.  

Belangrijkste feiten en cijfers RET 2019: 

Reizigerskilometers: +2,8% (metro +5%) (alles inclusief Hoekse Lijn)
De netto-opbrengst/winst: 5,8 miljoen
Opbrengsten: De totale opbrengsten bedroegen 488 miljoen. De opbrengsten uit kaartverkoop bedroegen 207 miljoen, een stijging van 11 miljoen ten opzichte van 2018. Overige inkomsten (een combinatie van o.a. exploitatiebijdragen en werken die de RET in opdracht van derde partijen uitvoert): 281 miljoen. 
Klanttevredenheid: 7,9 
Hoekse Lijn: succesvolle start Hoekse Lijn met 27.000 in- en uitstappers op een gemiddelde weekdag – ver boven verwachting
Elektrische bussen: ingebruikname van 55 Zero Emissie-bussen en laadvoorzieningen 
Duurzaamheid: energiecontract met Eneco, op weg naar energiepositief OV in 2030
Veiligheid in het vervoer: in 2019 zijn de cijfers op het gebied van zwartrijden relatief gezien gelijk gebleven. Het aantal incidenten steeg, de RET houdt de stijging nauwlettend in de gaten en blijft het veiligheidsbouwwerk bestaande uit OV-surveillanten, BOA’s, conducteurs en servicemedewerkers metro optimaal inzetten.

Foto: Wessel Dekker