Jantien Fröling (ChristenUnie Waterschap Hollandse Delta): huiseigenaren betalen de prijs

De agrarische sector hoeft vanaf 2023 niet meer mee te betalen aan het wegenonderhoud. Dat heeft het algemeen bestuur van Waterschap Hollandse Delta woensdag 22 juni 2022 besloten.

Directe aanleiding was een motie van de vertegenwoordigers van de agrarische sector in het algemeen bestuur. Hun collega’s op het eiland van Dordt hoeven al veel langer geen wegenheffing te betalen. Dat vinden zij niet eerlijk. Daarom hebben zij ervoor gepleit ook voor hen de wegenheffing af te schaffen. En met succes.

1,2 miljoen aan inkomsten voor wegenonderhoud moet nu extra betaald gaan worden door eigenaren woningen en bedrijfsgebouwen 

Omdat die kosten over veel woningen en bedrijfsgebouwen verdeeld worden, valt de bijdrage per woning mee. Maar het gaat de ChristenUnie om het principe. Lange tijd was het gebruikelijk dat degenen die het meeste belang hadden bij het werk van het waterschap, daarvoor het meest betaalden en daarom ook het meest te zeggen hadden in het bestuur van het waterschap. Dit besluit maakt dat degenen die het meeste belang hebben bij het onderhoud van de polderwegen daarvoor NIETS meer hoeven te betalen. Woningeigenaren in o.a. Rotterdam, Ridderkerk en Spijkenisse, mensen die misschien nooit van die wegen gebruik maken, gaan daar nu nog meer voor betalen. 

 En daar staat niets tegenover

Een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie, heeft nog geprobeerd dit een beetje recht te trekken met andere waterschapslasten. 17 Leden van het algemeen bestuur, die ook gekozen zijn door de huiseigenaren, die nu de prijs gaan betalen, waren daar niet voor te porren. Met een “motie bloemkolen” maakte Fröling op een speelse manier duidelijk hoe wrang het is dat huiseigenaren wel meer moeten gaan betalen, maar daar niets tegenover staat: zelfs geen bloemkool of zak aardappelen.