Regionaal

KinderWens App en NaZorg App maken online zorgpad Geboortezorg compleet

Als je een kinderwens hebt, is het belangrijk om je goed voor te bereiden op een mogelijke zwangerschap. De KinderWens App helpt hierbij. De NaZorg App helpt ouders juist tijdens het eerste jaar met informatie over de ontwikkeling van hun baby. Het online zorgpad Geboortezorg is met de lancering van deze twee nieuwe apps compleet. Dit zorgpad is de afgelopen vier jaar ontwikkeld binnen het EU-gesubsidieerde project PerinAtal menTal Health (PATH), dat nu ten einde loopt.


PATH richt zich op vrouwen, partners, families, professionals en werkgevers om de aandacht voor mentale gezondheid in de gezondheidszorg te vergroten, mentale klachten te voorkomen en (wens)ouders naar de juiste informatie en zorg te leiden.
De KinderWens App en de NaZorg App bieden in verschillende fasen ondersteuning aan (wens)ouders.

KinderWens App helpt bij gezonde voorbereiding op gewenste zwangerschap

Als je een kinderwens hebt, is het belangrijk om je goed voor te bereiden op een mogelijke zwangerschap en toekomstige rol als ouders. Door al vóór de bevruchting gezond te leven en te leren over de nieuwe rol als ouders, kunnen aanstaande ouders de kans op een zwangerschap en een goede start voor hun baby vergroten. 
De KinderWens App bevat naast medische informatie ook leefstijladviezen. Zo krijgen gebruikers bijvoorbeeld informatie over gezonde voeding, beweging en een goede mentale balans. De medische informatie gaat specifiek over vruchtbaarheid, zwanger worden en de zwangerschap zelf. In de app kunnen vrouwen onder meer hun cyclus bijhouden, waardoor ze inzicht krijgen in hun vruchtbare dagen.

NaZorg App helpt ouders ontwikkeling baby goed te volgen 

Het eerste jaar verandert een baby veel: van pasgeborene tot een peuter die vaak al kan lopen en begint te praten. De NaZorg App helpt ouders in deze periode met informatie over wat een baby in welke fase leert. Als hun baby hiervan afwijkt, kunnen ze gericht advies inwinnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij hun huisarts. Ook is er in de app informatie te vinden over het lichamelijke herstel van de moeder en het herstel van de mentale en sociale balans van de ouders en familie.

Voorzien in verschillende informatiebehoeften (wens)ouders

Eerder werden binnen PATH de apps ZwApp+, NeoZorg en Loss al gelanceerd. Zwapp+ bevat informatie over zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Speciaal voor ouders van te vroeg geboren baby’s is er de NeoZorg App. Ouders die hun baby verliezen, vinden in de  Loss-App informatie die ze kan helpen.

Wietske Vrijland, bestuurder Maasstad Ziekenhuis: “Het is mooi dat binnen PATH verschillende apps zijn ontwikkeld om (wens)ouders  te ondersteunen in de verschillende fasen tussen het hebben van een kinderwens en de eerste verjaardag van hun baby. Dat (wens)ouders op hun eigen telefoon altijd toegang hebben tot de informatie die voor hen op dat moment van belang is, is heel waardevol. De informatiebehoeften bij een kinderwens, zwangerschap, een vroeggeboorte, het krijgen van een voldragen baby of het verlies van een baby verschillen immers enorm. De ontwikkelde apps voorzien in die behoeften.”

Binnen PATH werkt het Maasstad Ziekenhuis als Nederlandse partner samen met partners in Engeland, Frankrijk en België.

Alle apps zijn gebouwd door digitaal zorgbedrijf Synappz Digital Healthcare en zijn gratis te downloaden via Google Play Store of Apple Store.