Regionaal

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

Sinds deze week staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) Olof van der Gaag, initiatiefnemers van het Klimaat- en Energiekieskompas: “Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat. Terecht, want er zijn grote veranderingen gaande die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen, onze hele economie en onze leefomgeving. Met alle politieke keuzes van dien. Dit Klimaat- en Energiekieskompas geeft geen stemadvies, maar helpt meningen te scherpen en geeft mensen inzicht in hun positie in het politieke landschap op deze issues”.

De stellingen gaan over alle aspecten van de energietransitie en het klimaatbeleid. Welke vormen van duurzame opwek zitten er in onze toekomstige energiemix? Welke ruimte krijgt de luchtvaart? Waar moet de rekening van ontwikkelingen in de industrie of de gebouwde omgeving terecht komen? Hoeveel dwang mag de overheid uitoefenen? En wat vinden we (ook in mondiaal perspectief) rechtvaardig? Per stelling zijn vijf antwoorden mogelijk, variërend in mate van instemming.

Na het invullen van de stellingen ziet de kiezer waar hij of zij staat ten opzichte van de 18 politieke partijen die nu al in de Kamer zitten of op minstens een zetel gepeild worden. Alle posities van de politieke partijen zijn gecheckt aan de hand van officiële partijdocumenten en/of standpunten. Het politieke landschap wordt gepresenteerd langs twee assen: links/rechts en behoudend klimaatbeleid/activerend klimaatbeleid.

Het Klimaat- en Energiekieskompas is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en wordt mede mogelijk gemaakt door haar leden EBN, Gasunie en Netbeheer Nederland. De stemhulp is ontwikkeld door Kieskompas, een onafhankelijk onderzoeksinstituut, met wetenschappelijke roots.