Regionaal

Klomp ChristenUnie Waterschap Hollands Delta breekt

De ChristenUnie houdt haar verkiezingsbelofte! Dat is wat Jantien Fröling woensdag 25 september benadrukte. Mensen met een kleine beurs moeten de mogelijkheid houden om kwijtschelding te krijgen van de waterschapslasten. “Dat hebben we bij de verkiezingen beloofd en aan die belofte houden we ons.“

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Hollandse Delta dienden PvdA en 50+ een motie in om het huidige beleid in stand te houden, maar wel bespreekbaar te maken in 2020. Dan wordt, zoals elke 4 jaar, gesproken over de verdeling van de kosten over inwoners, bedrijven, agrariërs en eigenaren van natuurterreinen. “Mijn klomp breekt” Zo begon Fröling haar bewogen betoog, “dat juist deze partijen de deur open zetten om volgend jaar te gaan tornen aan de vrijstelling.  De ChristenUnie krijgt u daarin niet mee.”

Aanstichter voor deze ongewenste discussie is VV lid van der Drift van de fractie Gebouwd. Hij wil het college van Dijkgraaf en Heemraden bewegen om te komen met een voorstel om het kwijtscheldingsbeleid uit te kleden of er zelfs mee te stoppen. Heemraad financiën Piet Kome liet weten dat het college afgesproken heeft in deze periode zo’n voorstel niet aan het algemeen bestuur voor te zullen leggen.  De ChristenUnie houdt het college aan deze belofte.