Regionaal

Leger des Heils legt opnieuw deken van Warme Kamers over Nederland

Dit jaar wordt de ‘Warme Kamers’-actie van het Leger des Heils voortgezet, een initiatief dat vorige winter begon als antwoord op de stijgende energiekosten. Het doel van deze actie is om, ondanks de lagere energierekeningen, een oplossing te bieden voor de voortdurende problemen die veel Nederlanders ervaren met de kosten van levensonderhoud. Door het afschaffen van de energietoeslag en het prijsplafond dreigen nog steeds veel gezinnen in armoede te belanden. Als reactie hierop openen buurthuiskamers van het Leger des Heils dagelijks hun deuren, ondersteund door een toename van vrijwilligers, om de openingstijden te verruimen. Deze kamers bieden een warme, gezellige plek voor iedereen die behoefte heeft aan een warme omgeving om te studeren, koffie te drinken, spelletjes te spelen of een boek te lezen.

De Warme Kamers staan open voor iedereen, ongeacht leeftijd. Ze bieden een oplossing voor mensen die moeite hebben om rond te komen en vaak kampen met eenzaamheid door een gebrek aan een sociaal netwerk. De focus ligt op het bieden van een warme plek en gezelligheid voor jong en oud.

Vorig jaar waren er dankzij de samenwerking met bibliotheken, andere organisaties, bedrijven, scholen en kerken in totaal meer dan 1.400 Warme Kamers geopend door heel Nederland. Ook dit jaar hebben bibliotheken en andere organisaties zich weer aangesloten, met al meer dan 1.000 Warme Kamers beschikbaar. Bedrijven, organisaties, scholen, kerken en individuen worden uitgenodigd om zich bij deze actie aan te sluiten, om samen een ‘deken van warmte’ over Nederland te leggen.