Regionaal

Maasstad sluit 2019 financieel mooi af, zorgen over 2020

Het Maasstad Ziekenhuis heeft 2019 afgesloten met een mooi financieel resultaat. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur is tevreden. “De winst viel met 9,5 miljoen euro ruim hoger uit dan begroot door scherp te sturen op hoge kwaliteit en lage kosten. Met het resultaat over 2019 komt het eigen vermogen van het ziekenhuis op 95 miljoen euro en de solvabiliteit op 29,6%. De ambitie om financieel gezond te zijn, is daarmee ruimschoots gerealiseerd.”

In 2019 maakte het Maasstad Ziekenhuis innovatieve afspraken met zorgverzekeraars voor de totale spoedeisende zorg. Niet het aantal medische handelingen of patiënten, maar de kwaliteit van zorg bepaalde de hoogte van de omzet. Dit heeft gezorgd voor kortere wachttijden, hogere patiënttevredenheid (8,1) en een verwaarloosbaar aantal ambulancestops. Tevens is de samenwerking met de huisartsenpost (HAP) sterk verbeterd. 

Zorgen over 2020

Vanwege de coronacrisis zijn de kosten de eerste vier maanden van 2020 hoger omdat er bijvoorbeeld is geïnvesteerd in testcapaciteit in het laboratorium van het ziekenhuis. Daarnaast is een deel van de capaciteit in het ziekenhuis niet gebruikt voor de reguliere zorg waardoor de omzet lager uitvalt. Dit geldt uiteraard ook voor andere ziekenhuizen in Nederland. Samen met de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS wordt daarom met spoed gewerkt aan een landelijke regeling om ervoor te zorgen dat er voldoende compensatie komt. “Dit is voor het Maasstad Ziekenhuis nodig om ook in 2020 op de begroting uit te komen en afspraken met banken na te kunnen komen. We willen verder blijven werken aan onze ambities en aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Er moet ruimte zijn om daarin te kunnen blijven investeren.”, besluit Langenbach. Bovendien pleit hij voor solidariteit en financiële afspraken over gezamenlijke opschaling bij een eventuele piek van coronapatiënten later in 2020 of 2021.

Bron: Maasstad Ziekenhuis