Regionaal

Maasstad Ziekenhuis sluit 2022 af met positief resultaat

Het Maasstad Ziekenhuis sluit 2022 af met een positief financieel resultaat van € 6,4 miljoen. De opbrengsten zijn daarmee hoger dan het begrote resultaat van € 4,7 miljoen.Het ziekenhuis kijkt terug op een jaar waarin op meerdere vlakken vooruitgang werd geboekt, passend bij de ambities van het ziekenhuis. Uitgangspunt hierbij is en blijft: waarde toevoegen aan het leven van de patiënt. 

De juiste zorg op de juiste plek

Door de groeiende zorgvraag en tegelijkertijd het tekort aan zorgprofessionals, heeft het Maasstad Ziekenhuis in 2022 met name geïnvesteerd in de ambitie toekomstgericht en innovatief. Digitale innovaties gaan helpend zijn doordat daarmee een deel van de ziekenhuiszorg kan worden voorkomen, vervangen of verplaatst. Hierbij zet het ziekenhuis in  op de juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt. Voorbeelden hiervan zijn thuismonitoring, Santeon Thuis, Beter Dichtbij en informatieve apps als de Loss-app en Virtual Fracture Care. 

Ook is geïnvesteerd in efficiënte en veilige uitwisseling van patiëntengegevens tussen zorgverleners onderling. Door deze informatie-uitwisseling ontstaat een volledig beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt en kunnen zorgverleners beter samenwerken. Dat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van samenwerkingsplatforms als Zorgplatform, waarmee digitaal verwijzingen verstuurd en ontvangen kunnen worden en het Transmuraal portaal waarmee zorgverleners van andere ziekenhuizen gegevens van patiënten kunnen inzien.
Bestuurder Wietske Vrijland: “In 2022 hebben we met z’n allen weer mooie prestaties geleverd waardoor we daadwerkelijk meer waarde toevoegen voor onze patiënten. Er is hard gewerkt om goede zorg te leveren. Ik ben trots op de inzet van onze medewerkers.” 

Uitdagingen voor 2023

Hoewel het ziekenhuis over 2022 een positief financieel resultaat behaalde, ziet de raad van bestuur ook uitdagingen voor 2023. Net als alle andere ziekenhuizen heeft het Maasstad Ziekenhuis te maken met stijgende kosten voor materialen, personeel en energie. Ook de nieuwe cao brengt extra kosten met zich mee. Bestuurder Sander Dekker: “Om in de nabije toekomst te kunnen blijven investeren in onder andere digitale innovaties en in onze medewerkers, moeten we flink aan de bak. Maar als we ergens uitdagingen aankunnen, dan is het wel in het Maasstad Ziekenhuis.” 

Klik hier voor het volledige jaarverslag en de jaarrekening 2022