Meer ruimte voor natuur langs oevers

Oevers zijn belangrijk voor water en natuur. Om de water- en natuurkwaliteit te verbeteren worden er door het waterschap soms zogenoemde natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Kenmerkend voor een natuurvriendelijke oever is de geleidelijk aflopende oever. Deze zorgt voor meer leefmogelijkheden voor waterplanten, vissen en andere waterdieren. Ze kunnen zich makkelijker verplaatsen, vinden er voedsel en krijgen er beschutting, iets wat bijna niet gaat bij een steile oever. De natuurwaarde stijgt hierdoor. Verder blijkt uit onderzoek dat hiermee ook de waterkwaliteit wordt verbeterd.

Lang niet iedere oever kun je zo inrichten. Vooral oevers waar zo min mogelijk menselijke activiteit is, zijn hiervoor geschikt.

De natuurvriendelijke oevers worden ingericht om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Dat zijn Europese afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren waaraan een waterschap moet voldoen. In het kader van die KRW voert Hollandse Delta regelmatig projecten uit.

Verbeterde waterkwaliteit

In onderzoek uit 2011 is gebleken dat de waterkwaliteit in kreken met natuurvriendelijke oevers beter is dan die in kreken met traditionele oevers. Over het algemeen moeten  natuurvriendelijke oevers de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dit duurt meestal zo’n 3 tot 5 jaar. Bovendien moet de kwaliteit van het water zo verbeteren, dat je deze kunt meten. Waterplanten reageren over het algemeen eerder dan de oeverplanten.

Invloed op keuzes waterschap

Water is overal om ons heen. De waterschappen zorgen ervoor dat we in Nederland kunnen leven met al dat water. Zo zorgt Hollandse Delta voor veilige dijken en wegen, schoon, voldoende en gezuiverd water. Op woensdag 20 maart mag jij stemmen op een nieuw algemeen bestuur van het waterschap. Dit bestuur bepaalt de aanpak van het waterbeheer. Door te stemmen heb jij dus invloed op hun beslissingen.