Regionaal

Miljoenen voor betere doorstroming op A15

De komende 4 jaar wordt er €8 miljoen gestoken in het verbeteren van de doorstroming op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. De op een na duurste file wordt de komende 4 jaar aangepakt met innovatieve maatregelen voor het wegverkeer en openbaar vervoer, waarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden verbetert.

Deze bereikbaarheid staat onder druk: op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem staat immers de op één na duurste file van Nederland. Er zijn dagelijks files, zowel in de ochtend- als in de avondspits, in beide richtingen. Met de beoogde groei van 25.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen in de Drechtsteden komt de doorstroming nog verder onder druk te staan.

 

Fileproblemen

“We maken ons al geruime tijd sterk voor het oplossen van de doorstroming op de A15. Eerder dit jaar maakte de minister al €300 miljoen vrij voor het verbreden van de A15. Dat is echter niet van vandaag op morgen geregeld. Er is dus meer nodig”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen. “Elke dag hebben we nu al last van de drukte op de weg, met alle gevolgen voor de leefbaarheid en de economische aantrekkelijkheid van onze regio”, vult Hans Tanis, regionaal portefeuillehouder Bereikbaarheid Drechtsteden aan. “Om de pijn op korte termijn te verlichten hebben we als Drechtsteden samen met de provincie, Rijkswaterstaat, bedrijven en ondernemersorganisaties een maatregelenpakket afgesproken dat op korte termijn de fileproblemen al moeten verminderen. We zijn heel blij dat de minister hiervoor ook geld beschikbaar stelt. Ik ben heel trots op dit resultaat. Nu kunnen we aan de slag.”


Maatregelen

De Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Transport en Logistiek Nederland (TLN), de Verkeersonderneming en een aantal bedrijven uit de regio hebben een pakket aan maatregelen voorgesteld dat op korte termijn de doorstroming verbetert, onnodige vertraging voorkomt en het verkeer meer spreidt. Rijk, regio en bedrijven investeren de komende 4 jaar gezamenlijk in een snellere inzet van bergers, kleine wegmaatregelen zoals het aanpassen van belijning, gecoördineerd verkeersmanagement en spitsmijdingsmaatregelen. Hiermee beogen we straks minder overlast van files op de A15.

Eerder deze week pleitte TLN al voor het versneld aanpakken van de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. “De wegen hier in de regio slibben dicht”, zegt Arjan Maat, bestuurder van TLN regio West. “Het is nog niet te laat; we kunnen nu nog dotteren en dit verkeersinfarct verhelpen. Maar voor de langere termijn zijn er grotere maatregelen nodig: de wegverbreding kan voor ons niet snel genoeg gebeuren.”