Minister Van Nieuwenhuizen start project vernieuwing aansluiting A16/N3

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf op woensdag 16 januari in Dordrecht het officiële startsein voor de vernieuwing van de aansluiting tussen de A16 en de N3 bij Dordrecht.

Met dit project verbetert de doorstroming en veiligheid rondom de aansluiting tussen beide wegen. Het project draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever en zorgt voor een goede verkeersafwikkeling van en naar Papendrecht en de Hoeksche Waard. Dit is het eerste project in een reeks van infrastructurele projecten in de regio Drechtsteden.

Bereikbare Drechtsteden 

Het komende decennium ligt er een grote uitdaging om Nederland mobiel te houden. De economie trekt aan en dus wordt er meer gereisd, vervoerd én worden er meer woningen gebouwd. Tegelijkertijd is veel oudere infrastructuur uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw aan groot onderhoud toe. De komende jaren worden daarom in Nederland honderden kilometers extra rijstroken aangelegd. Zo krijgen de Drechtsteden er extra rijstroken bij op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en is een verkenning gestart naar verbreding van de A15 tot aan Gorinchem. Ook worden knelpunten in aansluitingen van snelwegen op regionale wegen aangepakt, zoals de aansluitingen van de A16 en A15 op de N3. Tegelijkertijd wordt er flink geïnvesteerd in het onderhoud van de bestaande infrastructuur met onder meer de renovatie van de N3 en de Wantijbrug. 

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘We halen alles uit de kast voor een betere doorstroming van het verkeer en het aanpakken van de files. Dat doen we door nieuw asfalt aan te leggenmaar ook door flink te investeren in het vernieuwen en verjongen van bestaande wegen, bruggen en tunnels. Vandaag zetten we weer een mooie stap. Samen met de regio gaan we de komende jaren nog veel meer doen om de Drechtsteden bereikbaar te houden.’

Floor Vermeulen, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland: ‘Sinds 2005 is er hier bij de A16 en de N3 te weinig ruimte om het verkeer in goede banen te leiden. En dat heeft ook gevolgen voor alle wegen die erop aansluiten. Geregeld loopt ook daar het verkeer vast. Trots zijn we dan ook dat wij als provincie Zuid-Holland samen met onze partners het ministerie van Infrastructuur en Milieu, uitvoerder Boskalis, Rijkswaterstaat, de regio Drechtsteden, gemeenten de N3 en de aansluitingen op de A16 gaan verbeteren en veiliger maken. De vernieuwing van het knooppunt van de A16 met de N3 sluit ook mooi aan bij de ambitie van Zuid-Holland met de regio voor de Westelijke Dordtse Oever. We willen de economie versterken met het verbeteren van de bestaande bedrijventerreinen waaronder de zeehaven van Dordrecht en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein op Dordtse Kil IV.’

Rik van der Linden, wethouder Dordrecht: ’Een grote kracht van Dordrecht en de regio Drechtsteden is de goede bereikbaarheid. Dat moet zo blijven. Ook als wij gaan groeien. Want het is onze ambitie dat er 25.000 woningen en 30.000 banen bij komen. Daarom is het heel mooi dat er flink wordt geïnvesteerd in het wegennet in onze regio: de N3, A15, A16 en de bijbehorende knooppunten. In Dordrecht is de Westelijke Dordtse Oever een echte banenmotor. Een goede en vlotte ontsluiting van deze terreinen is cruciaal. Daarom zijn we heel blij dat de eerste paal daarvoor nu geslagen is.’

Richard Rijper, directeur Boskalis Nederland: ’Boskalis Nederland is trots om het project A16-N3 uit te mogen voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de mobiliteit in de regio Drechtsteden. Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar dat de doorstroming van het verkeer geborgd is en de omgeving minimale hinder ervaart.’

A16/N3

De nieuwe aansluiting bestaat uit een kwart klaverblad en een lange invoegstrook in de vorm van een parallelbaan langs de A16 richting Breda die ook het nieuwe industrieterrein Dordtse Kil IV ontsluit. Richting Rotterdam komt er voor de bereikbaarheid van datzelfde bedrijventerrein ook een nieuwe op- en afrit. In het voorjaar van 2018 tekenden Rijkswaterstaat en Boskalis het contract voor het ontwerp en de realisatie van de aansluiting. Het project kost66,5 miljoen euro. Het Rijk betaalt hiervan ruim 30 miljoen euro. De Provincie Zuid-Holland bijna 17 miljoen euro, De Gemeente Dordrecht betaalt ruim 16 miljoen euro en het Wegschap Tunnel Dordtse Kil 3 miljoen euro.
De uitvoering van het project is in het najaar van 2018 gestart met vooral voorbereidende werkzaamheden zoals waar nodig het kappen van bomen, het verbreden en verlengen van de bestaande af- en toerit en het inrichten van de werkterreinen. De minister heeft nu het startsein gegeven voor het heien van circa 3500 palen. De oplevering van het project is voorzien voor juli 2020. Het werk vindt grotendeels zonder hinder voor het verkeer plaats, maar er zijn dit jaar en in 2020 wel een aantal weekendafsluitingen nodig van de N3 en de A16.