Regionaal

Mondkapjesplicht voor patiënten en bezoekers alle locaties Ikazia Ziekenhuis

Vanaf maandag 5 oktober kunnen patiënten, begeleiders en bezoekers alle locaties van het Ikazia Ziekenhuis alleen bezoeken als zij een mondkapje dragen. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar, ook voor mensen die geen klachten hebben. Alleen patiënten die zijn opgenomen op één van de verpleegafdelingen van het Rotterdamse ziekenhuis hoeven geen mondkapje te dragen.

Het Ikazia Ziekenhuis vraagt patiënten en bezoekers zelf een mondkapje mee te nemen en deze tijdens het hele bezoek op te houden. Deze maatregel geldt voor alle locaties van Ikazia en in alle ruimtes. Het ziekenhuis in Rotterdam Zuid geeft zo invulling aan de oproep van het kabinet om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.

Aanvulling op de regels

Het dragen van het mondkapje is een aanvulling op de bestaande maatregelen die op alle locaties van het Ikazia ziekenhuis gelden:

• Houd anderhalve meter afstand;
• Desinfecteer uw handen;
• Beantwoord de screeningsvragen op het voorterrein;
• Kom alleen naar uw afspraak;
• Zorg dat u maximaal 5 minuten voor uw afspraak op de polikliniek bent;
• Ga na uw afspraak zo snel mogelijk naar huis;
• Kom niet naar het ziekenhuis als u klachten heeft, maar bel voor een andere afspraak.

Het Rotterdamse ziekenhuis wil hiermee de zorg voor patiënten, bezoekers en medewerkers zo veilig mogelijk maken.