Regionaal

MRDH investeert € 15 miljoen in ontwikkeling automatisch vervoer

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) , waar ook Ridderkerk toe behoort, investeert komende jaren € 15 mln in de ontwikkeling van een programma dat automatisch vervoer op de last mile (AVLM) verder stimuleert. Dit programma verbindt initiatieven van MRDH-gemeenten op het gebied van AVLM en zoekt (co)financiering om deze initiatieven verder te brengen. Ook een bijdrage aan het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) maakt onderdeel uit van dit programma.

Ontwikkeling van automatisch vervoer op de last mile kan in de regio bijdragen aan een betere bereikbaarheid, het leveren van een betere OV-dienst, een intensiever gebruik van het bestaande OV en aan een kostenbesparing binnen het openbaar vervoer. Een andere goede reden voor de MRDH-gemeenten om zich bezig te houden met de ontwikkelingen van automatisch vervoer, is dat wereldwijd overheden, softwareontwikkelaars, autoproducenten, etc. bezig zijn met een transitie naar zelfrijdend vervoer. In de metropoolregio is de kennis aanwezig om voorloper te zijn en daarmee een krachtige (concurrentie)positie op de internationale markt te krijgen. Astrid van Eekelen, bestuurder MRDH en wethouder Leidschendam-Voorburg: ‘Onze regio kan op het gebied van automatisch vervoer een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor toeleveranciers en ontwikkelaars van automatische voertuigen, (beveiliging)software. Daarom is dit programma een belangrijke stap in de vernieuwing van de economie.” 

Het te ontwikkelen programma is er op gericht om op meer locaties in de regio automatisch vervoer in te zetten als OV. In de eerste plaats stelt het programma budget beschikbaar om financieel bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de verschillende locaties. Het budget kan ingezet worden voor onderzoek, maar ook voor de kosten van ontwikkeling van de locaties. Daarnaast wordt ingezet op extra financiering door andere (overheids)partijen en Europa. De implementatie voor automatisch vervoer kunnen lokale en regionale overheden niet alleen. Daarvoor zijn ook de vervoerders en de wetenschap nodig. Via de concessie maken gemeenten afspraken hierover met de vervoerders en via het RADD hebben de gemeenten een laagdrempelige toegang tot een wetenschappelijke testomgeving en kunnen ze hun locatiespecifieke vragen ook wetenschappelijk laten toetsen. Samen met Innovation Quarter gaan de metropoolgemeenten zich richten op de acquisitie van bedrijven en start-ups die producten en diensten ontwikkelen op het gebied van automatische vervoer. 

Gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn sinds 2016 actief bij de ontwikkelingen van Automatisch Vervoer op de last mile (AVLM). De ‘last mile’ is het laatste stuk van de OV-reis van station tot eindbestemming. Het is relatief duur om op deze korte afstand een bus/tram te laten rijden, dus moet de reiziger dat deel van de reis fietsen of lopen. Dit zorgt voor een relatief lange reistijd, waardoor de reiziger er vaker voor kiest om de auto te nemen.Dick van Sluis, bestuurder MRDH en wethouder Capelle aan den IJssel: “Automatisch vervoer kan een interessant alternatief zijn. Het vraagt alleen om forse investeringen. We verwachten dat onderzoek en ervaringen het op termijn een stuk goedkoper maken. De automatische Parkshuttle in Capelle blijkt een geweldig voorbeeld van een last mile oplossing. Daarmee reizen dagelijks 1.100 mensen van station Kralingse Zoom naar het kantorengebied Capelle Rivium”.De Parkshuttle rijdt al 19 jaar op een aparte rijbaan, maar zal in 2020 worden doorgetrokken over de openbare weg naar de Schaardijk. Een mooi voorbeeld van hoe automatisch OV kan werken. 

Het op te zetten programma AVLM 2019-2022 en bijbehorend beoordelings- en subsidiekader zal worden vertaald in het InvesteringsProgramma Vervoersautoriteit (IPVa) dat eind 2018 wordt vastgesteld. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) is de concrete uitwerking van de Strategische Bereikbaarheidsagenda van de Vervoersautoriteit MRDH. Het IPVa beschrijft waar de beschikbare financiën aan worden besteed qua investeringen. Voor het bepalen van de investeringsmaatregelen zijn de 23 gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere betrokken partijen geconsulteerd.