Regionaal

Na borstverkleining is overnachten in ziekenhuis meestal niet meer nodig

Na een borstverkleining kan een patiënt meestal dezelfde dag naar huis, zonder ziekenhuisopname voor de nacht. Tussen 2016 en nu heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis hiervan de standaard gemaakt. Het percentage van deze operaties in dagbehandeling steeg in die periode van een kleine 20 procent naar bijna 80 procent.

Als elk ziekenhuis deze omslag zou maken, kan landelijk ruim een miljoen euro aan zorgkosten worden bespaard, heeft VGZ becijferd. De zorgverzekeraar geeft aan deze werkwijze het predicaat ‘Good Practice’, ofwel een voorbeeld voor het hele land.

“Door de borstverkleining in dagbehandeling uit te voeren, kunnen patiënten meteen in de eigen vertrouwde omgeving gaan herstellen”, vertelt plastisch chirurg Fientje van der Veen (foto boven). “Ze zijn daar heel blij mee. Ook voor het ziekenhuis is het gunstig, want we besparen een verpleegdag in de kliniek. Die plek kan worden ingezet voor iemand die complexere zorg nodig heeft. Tegelijk verlagen we de maatschappelijke kosten. Het is aan alle kanten gunstig.” De operaties worden uitgevoerd in de Helene Schweitzer kliniek in Zwijndrecht, onderdeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vorig jaar waren het er 82.

Landelijk gaat het om 5.000 borstverkleiningen (of mammareducties) per jaar, die onder de verzekerde zorg vallen. Van der Veen: “Deze patiënten zijn wegens zogeheten mechanische klachten naar de medisch specialist verwezen. Ze hebben bijvoorbeeld langdurig rug-, schouder- of nekpijn als gevolg van het gewicht van de borsten.” Om de verkleining te kunnen ondergaan zonder een opname voor de nacht, moeten patiënten voldoen aan enkele voorwaarden. Ze mogen geen andere beperkende aandoeningen hebben, moeten beschikken over support thuis en mogen niet te ver van het ziekenhuis wonen.

Van oudsher was het bij deze ingreep de gewoonte dat de patiënt een nacht bleef, maar bij de hedendaagse operatietechnieken is daar geen goede reden meer voor. “De kwaliteit van de zorg is hetzelfde”, aldus Van der Veen. “Er ontstaan niet meer problemen dan voorheen, zoals nabloedingen of een ongepland bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Het is veilig en haalbaar.”

Binnen het ziekenhuis moest een organisatorische omslag plaatsvinden, maar die was niet ingrijpend. “We hebben een duidelijk protocol ontwikkeld voor wie wel en niet in aanmerking komt. En in onze planning houden we er rekening mee dat de operaties niet te laat op de dag plaatsvinden, zodat er tijd genoeg is voor de eerste observatie na de operatie.” Er is vanuit de patiënten zelf veel belangstelling voor, merkt Van der Veen. “De vrouwen ervaren het echt als een voordeel. We maken het hele proces hiermee een stukje minder belastend.”