Rijkswaterstaat test jaarlijks de zes stormvloedkeringen. Na geslaagde proefsluitingen van de Hollandsche IJsselkering op 16 september en de Maeslant-en Hartelkering op 20 september en reguliere werking van Haringvlietsluizen in Zuid-Holland, volgde de geslaagde proefsluiting van de Ramspol bij Kampen op 6 oktober en op 9 oktober die van de Oosterscheldekering in Zeeland. Deze proefsluitingen laten zien dat Rijkswaterstaat klaar is voor het stormseizoen 2020-2021.

Minister Van Nieuwenhuizen “Meer dan de helft van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden leven miljoenen NederlandersOnze stormvloedkeringen moeten dus in topconditie zijn, zeker met het stormseizoen voor de deur”.

Stormvloedkeringen in topconditie

Stormen kunnen het hele jaar door voorkomen. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Maar tijdens het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot en met 15 april, is de kans het grootst dat een flinke storm het water zo opstuwt dat de waterstanden extra hoog worden. Alles moet dan op orde zijn. Rijkswaterstaat heeft deze zomer weer veel werk verzet om de stormvloedkeringen stormbestendig te houden. Zo hebben we bijvoorbeeld de damwanden bij de Hollandsche IJsselkering aangepakt en ook flink onderhoud gepleegd aan de Haringvlietsluizen.

Marc Walraven, senior adviseur Stormvloedkeringen: ‘Naast regulier onderhoud zijn afgelopen zomer bijvoorbeeld de lieren van de twee dokdeuren van de Maeslantkering gereviseerd en hebben we deglasvezelkabels en hoogspanningskabels vervangen. Een flinke klus die cruciaal is voor de werking van deze kering.’

Kust ook klaar voor storm

Ook de Nederlandse kust is klaar voor de storm. Het strand en de duinen zijn een belangrijke troef in onze strijd tegen de zee. Jaarlijks versterken we de kust met gemiddeld 12 miljoen kubieke meter zand. Zo is afgelopen jaar (oktober t/m november 2019) het strand van Scheveningen opgehoogd met 400.000 m3 zand. Ook werden de stranden van Renesse, Nieuwvliet en Dishoek in Zeeland opgehoogd en het strand van Callantsoog (NH). Ook werd er onder water, vlak voor de kust, zand aangebracht bij Nieuwesluis, de Hondsbossche Duinen, Den Helder en Ameland. Het komende jaar staan suppleties gepland in o.a. Texel, Julianadorp, Goeree, Schouwen, Zoutelande en Vlissingen.

24/7 waterstanden in beeld

In het Watermanagementcentrum Nederland monitort Rijkswaterstaat continu de waterstanden en waarschuwen we bij hoogwaterdreiging tijdig waterbeheerders. Die kunnen maatregelen nemen zoals dijkbewaking en het sluiten van coupures in dijken. Rijkswaterstaat sluit als het nodig is de stormvloedkeringen.

Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dag en nacht aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Maar de natuur is grillig en een overstroming is nooit uit te sluiten. Mensen kunnen zich daarop voorbereiden. Op de website Overstroom Ik? kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen. Daarnaast lees je wat je kan doen om bij een dreigende overstroming schade en slachtoffers te beperken.