Regionaal

Nieuw bestuur waterschap verdeelt taken

De portefeuilles van het nieuwe dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta zijn bekend. De waterschapstaken zijn verdeeld tussen de vijf heemraden en de dijkgraaf.

Dijkgraaf Jan Bonjer is onder meer verantwoordelijk voor bestuurlijke zaken, calamiteitenbestrijding, vergunningen en handhaving. Cicilia Rijsdijk is heemraad waterveiligheid oftewel keringen, dijken en duinen. Ook is zij loco-dijkgraaf. 

Piet van der Eijk is heemraad watersysteem ofwel het waterpeil en de waterkwaliteit in de polders. Daarnaast is hij onder andere verantwoordelijk voor klimaatadaptatie. Anne Mollema is heemraad waterketen oftewel rioolwaterzuivering en heeft duurzaamheid en PFAS in zijn portefeuille.

Hennie Wiersma is heemraad wegen en heeft daarnaast onder meer groen en educatie in haar portefeuille. Heemraad Frank van Oorschot is verantwoordelijk voor financiën en de overdracht van de waterschapswegen aan de gemeenten.

Foto boven, van links naar rechts: Anne Mollema, Hennie Wiersma, Piet van der Eijk, dijkgraaf Jan Bonjer, secretaris-directeur Vincent Bergsma, Cicilia Rijsdijk en Frank van Oorschot.

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor stevige dijken, water in de sloot en veilige wegen en fietspaden in de polders. Daarnaast zuivert het waterschap het rioolwater in het werkgebied tussen de Nieuwe Maas en het Grevelingenmeer en van de Biesbosch tot de Noordzee.