Regionaal

Nieuw College van dijkgraaf en heemraden voor waterschap Hollandse Delta 

De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta heeft op woensdagavond 28 juni 2023 vijf nieuwe heemraden benoemd: Cicilia Rijsdijk uit Barendrecht (fractie Waterschapspartij Hollandse Delta), Piet van der Eijk uit Dordrecht (fractie BBB), Frank van Oorschot uit Achthuizen (fractie VVD), Anne Mollema uit Dordrecht (fractie Water Natuurlijk) en Hennie Wiersma-den Dulk uit Hellevoetsluis (fractie PvdA). 

Aan de slag

De benoemde heemraden vormen samen met dijkgraaf Jan Bonjer het nieuwe College van dijkgraaf en heemraden (het dagelijks bestuur) van het waterschap. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het waterschapsbeleid en zal onder meer het op 24 mei jl. door de Verenigde Vergadering vastgestelde Bestuursakkoord WSHD 2023-2027 ‘Waterambities verenigd’ uitwerken in een uitvoeringsprogramma. 

Dijkgraaf Jan Bonjer complimenteert de Verenigde Vergadering met deze belangrijke besluitvorming. “Een intensieve samenwerking en constructieve dialoog binnen het college is van groot belang. Met de benoeming van deze gemotiveerde heemraden staat het nieuwe college klaar om aan de slag te gaan. Gezien de grote maatschappelijke opgaven door onder andere het veranderende klimaat, hebben de heemraden als team een stevige klus te klaren.”

Samenwerking

Het nieuwe college heeft vertrouwen in de toekomst van waterschap Hollandse Delta en is vastbesloten om zich in te zetten voor een adequate en efficiënte uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap. Het college kijkt daarbij uit naar een vruchtbare samenwerking met de Verenigde Vergadering, (maatschappelijke) partners en de inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, IJsselmonde, Eiland van Dordrecht en de Hoeksche Waard.