Regionaal

Nieuw College van GS geïnstalleerd

Het College van Gedeputeerde Staten is voor de periode 2019 – 2023 geïnstalleerd. De installatie vond plaats op woensdag 4 september tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

Samenwerking centraal

Het nieuwe college zet zich in voor een gezonde en groene economie, voor een bereikbaar Zuid-Holland, voor een verantwoord en realistisch klimaatbeleid. Het staat voor een inclusieve samenleving en een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruit gaan en waar we de cultuurhistorische waarden behouden en kunnen beleven. De collegeleden plaatsen daarbij de samenwerking met inwoners, mede-overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties centraal.

Accenten

De belangrijkste accenten voor de komende coalitieperiode staan in het coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’ Onder dit motto gaat het college aan de slag met de complexe uitdagingen in deze drukke provincie. Commissaris van de Koning Jaap Smit zegt hierover: “Samen zijn we Zuid-Holland. De provincie die alles heeft. Dorpen, steden en een metropool. Landbouw, tuinbouw en de haven. Polders, rivieren en de kust. Universiteiten, start-ups en innovaties. Graag ga ik samen met alle inwoners, bedrijven en instellingen nieuwe uitdagingen aan. Voor de toekomst van Zuid-Holland.”

Oude en nieuwe gezichten

In het College komen de gedeputeerden Floor Vermeulen, Jeannette Baljeu (beiden VVD) en Adri Bom-Lemstra (CDA) terug. Nieuwe gezichten zijn Anne Koning (PvdA), Berend Potjer (GroenLinks) en Willy de Zoete (SGP & ChristenUnie).

Koning: “De komende jaren zet ik mij graag in om de woningbouw in Zuid-Holland te versnellen. Natuurlijk niet alleen, maar samen met onder andere gemeenten, woningcorporaties en bouwers. Maar naast voldoende woningen moet het ook prettig zijn om in Zuid-Holland te wonen. Daar dragen voldoende recreatiemogelijkheden en sporten in de openbare ruimte aan bij. Daar zet ik mij samen met partners graag voor in. Met elkaar maken we Zuid-Holland elke dag beter.”

Potjer: “De wereld wacht niet op ons en wij niet op de wereld. Dus wij willen snel werk maken van energiebesparing, schone energieopwekking en vitale natuur. Van en voor alle Zuid-Hollanders. Daar ga ik met volle overtuiging aan werken met alle collega’s en partners van de provincie. Samen maken wij Zuid-Holland elke dag beter.”

De Zoete: “Zuid-Holland bruist van de initiatieven en innovatieve projecten. Als gedeputeerde van Zuid-Holland ga ik mij inzetten voor een nog betere versie van onze mooie provincie. Dan heb je het ook over doelen stellen en keuzes maken. Dat durf ik, dat doen wij als College: samen werkend met onze partners voor Zuid Holland en al haar inwoners.”

Na de installatie ontvingen de collegeleden felicitaties en bloemen van collega’s, PS(Provinciale Staten)-leden en vrienden en familie.

Bron: Provincie Zuid-Holland